Droga do efektywności energetycznej polskich miastPropertydesign.pl - 01-10-2014 14:09


Wydatki na zaopatrzenie w wodę i energię budynków instytucji publicznych są wysokie - uważa tak 90 proc. samorządów. Powodem jest niska efektywność energetyczna budynków i ich przestarzała już sieć energetyczna.

Wraz z ciągłym wzrostem konsumpcji energii rosną straty energii w sieciach instalacyjnych budynków, co bezpośrednio związane jest z brakiem odpowiednich urządzeń dokonujących pomiaru zużycia oraz przestarzałą instalacją energetyczną i cieplną. 

Realne oszczędności w budynkach to obecnie jedno z największych wyzwań na drodze do efektywności energetycznej polskich miast. Istnieją już rozwiązania, które z łatwością umożliwiają uzyskanie 40 proc. oszczędności. Jak wskazali specjaliści z firmy Schneider Electric - specjalisty w zakresie zarządzania energią i partnera projektu ECO-Miasto, wykorzystanie nowych technologii jest narzędziem obniżenia rachunków dla samorządów i mieszkańców oraz poprawy jakości środowiska. Technologie, o których mówią specjaliści pozwalają efektywnie zarządzać np. oświetleniem klatek schodowych, monitorować zużycie energii elektrycznej przez różne instalacje w budynku i wprowadzić zmiany w tych miejscach, gdzie jest ono nadmierne. 

Przykładem takich rozwiązań jest francuskie miasto Grenoble, które wdrożyło innowacyjny projekt mający na celu zwiększenie efektywności energetycznej miasta. Problemami miasta były walka z segregacją społeczną i przestrzenną, odnalezienie atrakcyjności i komfortu miejskiego życia, zmniejszenie liczby samochodów w mieście, ograniczenie wyczerpywania się zasobów, walka
z zanieczyszczeniem powietrza, wprowadzenie przyrody do miasta.

Władze Grenoble wraz z firmami partnerskimi znalazły rozwiązanie tego problemu, poprzez stworzenie kompleksowego planu modernizacji miasta na które składało się kilka elementów takich jak mobilność elektryczna (czyli stacje do ładowania samochodów), inteligentne sieci zarządzania (sieci energetyczne, ciepłownicze, producenci, instalatorzy, zarządcy), energooszczędne budynki, sektor budowlany i drzewny - znak szczególny regionu miasta Grenoble, który został wykorzystany w tworzeniu ekologicznego środowiska miejskiego. Przy tym projekcie ważne było również partnerstwo podmiotów publicznych oraz prywatnych, a także władz lokalnych.

Dlaczego efektywność energetyczna jest tak ważna dla miast? Powodów jest kilka. Pierwszy to rosnące ceny energii, które według specjalistów nie będą spadać. Kolejny element to wymagania w zakresie redukcji emisji CO2 o 40 proc. do 2030 roku, które nakłada na państwa Komisja Europejska. Przekłada się to bezpośrednio na samorządy, które cele te będą musiały zrealizować poprzez zmniejszenie zużycia energii. Trzeci to poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez jasne i klarowne zarządzanie zużyciem energii we własnych domach oraz zwiększenie niezawodności instalacji w budynkach.