REKLAMA
PARTNER PORTALU
×

Szukaj w serwisie

EEC 2021: zeroemisyjność budynków do 2050 roku to ogromne wyzwanie

  • Autor: PropertyDesign.pl
  • 24 wrz 2021 12:42
EEC 2021: zeroemisyjność budynków do 2050 roku to ogromne wyzwanie
Uczestnicy sesji "Budownictwo – zielone inwestycje" podczas EEC 2021. Fot. PTWP
EEC 2021: zeroemisyjność budynków do 2050 roku to ogromne wyzwanie
EEC 2021: zeroemisyjność budynków do 2050 roku to ogromne wyzwanie
EEC 2021: zeroemisyjność budynków do 2050 roku to ogromne wyzwanie
EEC 2021: zeroemisyjność budynków do 2050 roku to ogromne wyzwanie
EEC 2021: zeroemisyjność budynków do 2050 roku to ogromne wyzwanie
EEC 2021: zeroemisyjność budynków do 2050 roku to ogromne wyzwanie
EEC 2021: zeroemisyjność budynków do 2050 roku to ogromne wyzwanie
EEC 2021: zeroemisyjność budynków do 2050 roku to ogromne wyzwanie
EEC 2021: zeroemisyjność budynków do 2050 roku to ogromne wyzwanie
EEC 2021: zeroemisyjność budynków do 2050 roku to ogromne wyzwanie

Osiągnięcie celów unijnych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 to prawdziwe wyzwanie. Mamy mało czasu, a bardzo wiele do zrobienia. Potrzebne są zmiany przede wszystkim w przepisach. Bardzo ważną rolę odgrywa w tym procesie także branża budowlana. O tym między innymi rozmawiali uczestnicy sesji "Budownictwo – zielone inwestycje" podczas EEC 2021. 

REKLAMA

Dekarbonizacja budownictwa to cel, który Unia Europejska jako pierwszy na świecie kontynent chce osiągnąć już w 2050 roku. Najświeższe dane pokazują, że budynki odpowiadają za 38 proc. światowych emisji CO2, przy czym 28 proc. pochodzi z eksploatacji budynków, a pozostałe 10 proc. spowodowane jest zużyciem energii niezbędnej do produkcji materiałów i technologii wykorzystywanych w budownictwie (to tzw. wbudowany ślad węglowy). Anna Kornecka, rozpoczynając dyskusję już na wstępie podkreśliła, że dojście do celów postawionych zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym w kwestii zeroemisyjności budynków do 2050 roku jest ogromnym wyzwaniem i bardzo wiele mamy jeszcze w tej kwestii do zrobienia.

– Większego problemu nie stanowią obecnie nowo budowane budynki. Od 1 stycznia tego roku obowiązuje bowiem rozporządzenie o warunkach technicznych, które ma bardzo wyśrubowane normy, jeśli chodzi o efektywność energetyczną. Prawdziwe, ogromne wyzwanie ukryte jest natomiast w substancji budynkowej już istniejącej, zarówno w budynkach starych, zabytkowych, ale i w blokach z wielkiej płyty. Prawie 40% emisji pochodzi bowiem właśnie z tych budynków. Na osiągnięcie założonych do 2050 roku celów trzeba też przeznaczyć miliardy złotych – mówiła Anna Kornecka, niezależny ekspert, sekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2021.

Dodała także, że rząd przygotował projekt tak zwanej długoterminowej strategii renowacji. Jest on już w pełni gotowy. Rada Ministrów miała go przyjąć już w ubiegłym roku, jednak z powodu pandemii nie udało się tego zrobić. Jest to dokument wyznaczający cele, które nasz kraj może osiągnąć, jeśli chodzi o substancję budynkową już istniejącą, a stanowiącą największe wyzwanie. Anna Kornecka podkreśliła też, jak ważne w osiągnięciu celów na 2050 roku są fundusze unijne.

– Trzeba też pamiętać, że w nowym budżecie unijnym, ale i w instrumencie Next Generation EU czy w KPO około 1/3 środków musi być przeznaczona na cele klimatyczne, w tym na cele związane z substancją budynkową i programami, które powinny na tej podstawie powstawać. Programy te najczęściej powstają w oparciu o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska czy inicjatywy podejmowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To są gotowe projekty, które będą wdrażać zarówno długoterminową strategię renowacji, jak i dystrybuować środki do podmiotów prywatnych. Jest to ogromny koszt nie tylko dla budżetu państwa, ale dla budżetu mieszkańców czy przedsiębiorców. Dlatego tak ważne są fundusze unijne. Należy je właściwie dystrybuować po to, aby ten ambitny cel na 2050 roku mógł zostać osiągnięty – wyjaśniła Anna Kornecka.

Z tym że przed nami długa droga do osiągnięcia unijnych do 2050 celów zgodziła się architekt Agnieszka Kalinowska-Sołtys. Podkreśliła też, jak ważną rolę odrywa w tym procesie branża budowlana.

– Bardzo dużo musi się zmienić. Aby dojść do neutralności klimatycznej i celu na rok 2050 musimy zdawać sobie sprawę, że te 38% emisji związane jest z budownictwem, czyli z tym, jak wznosimy budynki, jak je eksploatujemy, jak je utylizujemy i jak użytkujemy. Sektor budowlany ma tu więc ogromną rolę do odegrania. A czasu na zmiany mamy naprawdę mało. Blokują nas przede wszystkim przepisy, ale i brak wiedzy oraz edukacji w tym zakresie. Nadal nie ma także zrozumienia społecznego tych zmian, które wprowadzamy – mówiła Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architekt, partner, członek zarządu, APA Wojciechowski.

– Cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych założone w porozumieniu paryskim są bardzo ambitne. My jeszcze do końca zdajemy sobie sprawę, jako szeroko rozumiana branża budowlana, jak głębokie ma to konsekwencje w przełożeniu na naszą codzienną działalność. W tym zakresie czeka nas rewolucja, a nie ewolucja – dodał Krzysztof Andrulewicz, Executive Director of Business Relations, Aldesa.

Do kluczowej roli regulacji prawnych nawiązał Adam Ambrozik. Stwierdził, że w tej chwili biznes ulega transformacji rewolucyjnej i podobna rewolucja potrzebna jest w przepisach.

– Na gruncie przepisów uprawiamy obecnie trochę greenwashing. Udajemy, że mamy efektywne energetycznie budynki, ale tak naprawdę w całym cyklu życia patrząc na ich ślad węglowy pogarszamy ich efektywność. Stąd też uważam, że jeśli przemysł dziś przeżywa rewolucję w kierunku transformacji, to taka sama rewolucja jest potrzebna w przepisach i w zmianie filozofii myślenia o efektywności energetycznej – zaznaczył Adam Ambrozik, Corporate Affairs Manager, VELUX Polska Sp. z o.o.

O zmianie uregulowań prawnych mówił też Krzysztof Andrulewicz nawiązując do kwestii budownictwa inżynieryjnego, które ma dużą część wbudowanego śladu węglowego.

– W związku z tym to nie są tylko i wyłącznie przepisy dotyczące budynków. Są to także poważne ograniczania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego i wykorzystywania materiałów przy projektach inżynieryjnych. Dziś, z punktu widzenia praktycznego, wdrożenie gospodarki obiegu zamkniętego jest bardzo trudne i tu potrzebujemy szybkiej zmiany uregulowań prawnych. Kluczowa jest kwestia przejścia z gospodarki liniowej do gospodarki obiegu zamkniętego oraz wdrożenie zasady 3R, czyli reduce, reuse, recycle – zaznaczył Krzysztof Andrulewicz, Executive Director of Business Relations, Aldesa.

Podkreślił też, jak ważna jest w tym kontekście zmian współpraca i edukacja wszystkich podmiotów, a więc firm, wykonawców, inwestorów i architektów.

Andrzej Losor zwrócićł z kolei uwagę na bardzo ważne znaczenie śladu węglowego w kryterium przetargowym.

– Ślad węglowy nie istnieje obecnie jako kryterium przetargowe. A jest to jeden z najsilniejszych motywatorów do tego, aby zmienić branżę. Tego elementu bardzo brakuje – zaznaczył Andrzej Losor, członek zarządu, dyrektor rozwoju sprzedaży i marketingu, Górażdże Cement SA. Zwróciła na to uwagę także Agnieszka Kalinowska-Sołtys.

– Liczenie śladu węglowego jest podstawą, jeśli mamy w 2050 roku dojść do zeroemisyjności. Musimy zrozumieć, że jest to bardzo istotny wskaźnik. Próbujemy obecnie mierzyć w naszej pracowni ten ślad węglowy, ale jest to zadanie bardzo trudne – podkreśliła Agnieszka Kalinowska-Sołtys.

Obecnie wiele się jednak zmienia w podejściu firm do redukcji śladu węglowego w swojej działalności. Mamy coraz większą świadomość nie tylko dużych firm.
– Na początku najbardziej zainteresowane ekoinnowacjami były firmy i przedsiębiorstwa bardzo energochłonne czy tak zwani truciciele. Dziś wygląda to zupełnie inaczej. Coraz wyższe koszty energii zmuszają od myślenia bardziej proekologicznego wszystkie firmy – mówi Anna Kornecka.

– Mamy dużo barier prawnych, a jednak innowacje są wprowadzane w dużych korporacjach. Biznes, interesujący się równoważonym rozwojem oraz dostosowywaniem swoich produktów i produkcji do wymogów, które będą standardem za kilka lat, jest bardzo ważny. Tak jak my, architekci. Bardzo chcielibyśmy projektować budynki z materiałów, które wypisują się w ekonomię cyrkularną – dodała Agnieszka Kalinowska-Sołtys.

Wiele inicjatywy i projektów do swoje działalności wprowadziła w ciągu ostatnich kilka lat firma LOTOS Asfalt, w której jak podkreślił Cezary Godziuk, cel biznesowy współgra z celem klimatycznym.

– Wiele inicjatyw, czy projektów, które rozpoczęliśmy z czysto ekonomicznego punktu widzenia, przekłada się na zmniejszenie emisji, na lepszy efekt klimatyczny. Do takich należy zakończona niedawno EFRA do pogłębionego przerobu ropy naftowej. Jej efektem jest praktycznie zaprzestanie sprzedaży ciężkich olejów opałowych, które do 2020 roku używane były na morzach i ocenach przez statki i zawierały olbrzymią ilość siarki. Zmniejszyliśmy więc emisję siarki do naszego środowiska. Opracowaliśmy też nowe paliwo ciężkie, które ma znikomą ilość siarki. Kolejne inicjatywy dotyczą już asfaltów. Najciekawszy z nich to projekt ekologicznych asfaltów, które w rejonie pasa drogowego będą redukowały poziom enoiksów, benzopirenu, lotnych związków organicznych. Jest on w tej chwili w fazie badań na Politechnice Gdańskiej, ale aktualne wyniki są optymistyczne. Kolejny projekty to Asfalty WMA, które wymagają dużo niższych temperatur i dzięki temu zmniejszamy między 10 a 20% naszą emisję do atmosfery, i ślad węglowy pozostały przy produkcji tych dróg. Najnowszy projekt, który pozwala mi wierzyć w osiągnięcie celów klimatycznych dla Europy to Green H2, prowadzony przez LOTOS Asfalt od roku. Polega na budowie 100 MEGA VATÓW elektrolizerów, które będę czerpać zielony prąd z morskiej energetyki wiatrowej – mówił Cezary Godziuk, prezes zarządu, LOTOS Asfalt.

Nowe technologie i projekty, ograniczające ślad węglowy wprowadza też firma Górażdże Cement. Chociaż już teraz, jak zaznaczył Andrzej Losor, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat branża cementowa zredukowała ślad węglowy o mniej więcej 30% w swojej działalności.

– Przed nami perspektywa mniej więcej 10-15% procent, które uda się zredukować metodami, które dziś znamy, rozwijamy i udoskonalamy. Mam tu na myśli jeszcze większe zastępowanie węgla paliwami alternatywnymi. Jesteśmy też jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o wykorzystywanie produktów ubocznych procesów produkcyjnych innych gałęzi. Czeka nas ogromna transformacja portfolio. Do 2030 roku chcemy 9% kruszywa naturalnego zastępować kruszywem z recyklingu. Jest to wyzwanie, ale i element gospodarki obiegu zamkniętego. W najbliższym czasie będziemy też korzystali z energii wyprodukowanej z elektrowni solarnej. Podpisaliśmy jak pierwsi w Polsce kontrakt PPE. Już za chwilkę energia solarna będzie zasilała nasze instalacje. To jest obecnie kluczowy kierunek, jeśli chodzi o redukcję śladu węglowego z energii elektrycznej. Rozpoczynamy także finansowaną ze środków unijnych budowę pierwszej w Polsce instalacji do wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. Będzie ona wyznaczała standardy dla branży przez najbliższe lata – podkreślił Andrzej Losor.

Firma Velux postawiła sobie na najbliższe lata równie ambitne cele.

– Przemysł materiałów budowlanych przechodzi w tej chwili prawdziwą rewolucję. My jako firma przyjęliśmy w ubiegłym roku zobowiązanie, że do końca 2030 roku zredukujemy ślad węglowy naszych produktów o połowę. Oznacza to naprawdę duże wyzwanie organizacyjne i produkcyjne. Nasze fabryki w stu procentach przejdą do tego okresu na w pełni odnawialne źródła energii. Do 2040 roku zredukujemy także cały wcześniej wyemitowany przez firmę dwutlenek węgla. Nawiązaliśmy w tej sprawie już partnerstwo z organizacją WWF. To będą ogromne projekty – zaznacza Adam Ambrozik. Dodaje, że bardzo ważna jest w tej kwestii współpraca z dostawcami i z wykonawcami.

Udział w dyskusji, która odbyła się 22 września w Katowicach, wzięli:

• Adam Ambrozik, Corporate Affairs Manager, VELUX Polska Sp. z o.o.
• Krzysztof Andrulewicz, Executive Director of Business Relations, Aldesa
• Cezary Godziuk, prezes zarządu, LOTOS Asfalt
• Agnieszka Kalinowska-Sołtys, architekt, partner, członek zarządu, APA Wojciechowski,
wiceprezes do spraw środowiska i ochrony klimatu, Stowarzyszenie Architektów Polskich
• Anna Kornecka, niezależny ekspert, sekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w
latach 2020-2021
• Andrzej Losor, członek zarządu, dyrektor rozwoju sprzedaży i marketingu, Górażdże Cement SA

Dyskusję moderowała Katarzyna Lisowska, redaktor, PropertyNews.pl, Propertydesign.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie