Europejski Bank Inwestycyjny przyzna kredyty na rewitalizację w SzczeciniePAP - 16-09-2020 09:47


Europejski Bank Inwestycyjny przyzna dwóm miejskim towarzystwom budownictwa społecznego łącznie 85 mln zł kredytu na rewitalizację Śródmieścia i starego Dąbia.

Celem inwestycji jest rewitalizacja historycznej części miasta, zapewnienie spójności społecznej oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań energooszczędnych w części zasobów mieszkaniowych - poinformowały w wtorek służby prasowe przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Szczecin - jako drugie miasto w Polsce (wcześniej otrzymały je dwa przedsiębiorstwa komunalne w Poznaniu) - otrzyma kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie miejskiego planu rozwoju sektora taniego mieszkalnictwa oraz na działania z tym związane - wynika z informacji KE. EBI zobowiązał się do udzielenia dwóm towarzystwom budownictwa społecznego należącym do Szczecina kredytu w wysokości nawet 85 mln zł na budowę i remont 250 tanich mieszkań oraz powiązanych z nimi podziemnymi miejscami parkingowymi.

Inwestycja w bardziej energooszczędne mieszkania w Szczecinie pozwoli zaoszczędzić ponad 3200 GJ rocznie, co przełoży się na mniejsze zużycie energii, niższe emisje i niższe rachunki za energię.

Finansowanie przyznane Szczecinowi obejmuje dwie części: umowę ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na kwotę nawet 58,25 mln zł oraz umowę z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Prawobrzeże na kwotę nawet 26,25 mln zł.

Jak podały służby prasowe, po raz pierwszy w ramach inwestycji realizowanych w sektorze mieszkalnictwa społecznego o przystępnych cenowo mieszkaniach finansowanych przez EBI, w projekcie położono szczególny nacisk na tzw. zieloną infrastrukturę. W związku z tym, osobna umowa kredytowa w wysokości 3,4 mln zł została zawarta ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na sfinansowanie integracji dachów zielonych, miejskich działek gruntu, systemów kanalizacji deszczowej oraz innych elementów zielonej infrastruktury.

"Jest to pierwszy kredyt EBI dla firm mieszkaniowych ze Szczecina i cieszę się, że pomoże on w rozwiązaniu dwóch problemów, z którymi boryka się sektor mieszkalnictwa społecznego: kurczenia się zasobów mieszkaniowych i coraz gorszej jakości starzejących się lokali" - powiedziała cytowana w informacji prasowej wiceprezes EBI Teresa Czerwińska. Jak dodała, "przystępność cenowa mieszkań oraz tkanka społeczna naszych miast stanowią podstawę agendy miejskiej banku UE".

"Ogromnie cieszy mnie również fakt, że mała, ale ważna część ogólnego finansowania EBI po raz pierwszy czerpie korzyści z mechanizmu finansowego na rzecz kapitału naturalnego; wspólnego instrumentu EBI i KE, który dotyczy w szczególności ekologicznych, innowacyjnych rozwiązań miejskich" - kontynuowała.

"Dzięki wsparciu, jakiego udziela nam EBI, możemy rozpoczynać budowę nowych mieszkań przeznaczonych na wynajem" - powiedział z kolei prezydent Szczecina Piotr Krzystek. "Wszystko to w ramach działań związanych z rewitalizacją kolejnych, kluczowych dla miasta obszarów Śródmieścia i starego Dąbia. Na uwagę zasługuje projekt obejmujący inwestycje w obrębie kwartału śródmiejskiego nr 36, który zakłada zupełną metamorfozę tego obszaru. W ramach rewitalizacji planuje się budowę nowych mieszkań dla seniorów, żłobek, Centrum Aktywności Lokalnej, aranżacje przestrzeni publicznej z deptakiem, fontanną i mini amfiteatrem, a także parking podziemny. Będzie też dużo zieleni" - dodał Krzystek.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.