Fundusze unijne na dom katechetyczny w Łącku i polichromie w JazowskuPAP - 10-03-2020 09:53


900 tys. zł na modernizację domu katechetycznego w Łącku oraz 70 tys. zł na zabezpieczenie zabytkowych polichromii w kościele w Jazowsku przekaże, z funduszy unijnych, województwo małopolskie. Marszałek Witold Kozłowski wręczył już beneficjentom dokumenty gwarantujące to wsparcie.

Zgodnie z informacjami przesłanymi dziennikarzom przez urząd marszałkowski, dom katechetyczny przy parafii św. Jana Chrzciciela przejdzie wkrótce gruntowny remont. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i zyska nowoczesne wyposażenie - m.in. system nagłośnieniowy i wyposażenie widowni.

Budynek służyć będzie nie tylko grupom działającym przy parafii, ale - jak podkreślono w komunikacie - wszystkim mieszkańcom gminy i odwiedzającym Łącko turystom. W domu znajdzie się sala widowiskowa, scena, w nowych pomieszczeniach odbywać się będą różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży - m.in. warsztaty i przedstawienia teatralne. Sala widowiskowa pozwoli też na organizacje koncertów i innych imprez kulturalnych. W budynku znajdzie się miejsce m.in. dla oddziału Caritasu i klubu seniora.

Wartość projektu to prawie 1,3 mln zł, z tego 900 tys. zł przekaże województwo ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie modernizacji domu parafialnego odebrał z rąk marszałka proboszcz Czesław Noworolnik.

W ramach I edycji konkursu "Ochrona zabytków Małopolski" w 2020 r. parafia Narodzenia NMP w Jazowsku otrzymała dotację w kwocie 70 tys. zł. Dzięki takiemu wsparciu możliwa będzie realizacja pierwszego etapu prac - odsłonięcie spod wtórnych przemalowań i zabezpieczenie pierwotnych polichromii w prezbiterium kościoła, wykonanych w I poł. XVIII w. przez Marcina Fidowicza ze Starego Sącza. Promesę w postaci okolicznościowego czeku odebrał proboszcz ks. Mirosław Papier.

Celem konkursu pn. "Ochrona zabytków Małopolski" jest udzielenie dotacji z budżetu województwa małopolskiego - w odpowiedzi na wnioski właścicieli zabytków - wspierających finansowo wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które zapobiegną zniszczeniu wielu cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów i rzemiosła artystycznego.