Gdańsk przekaże miliony na remont Bramy NizinnejPAP - 10-03-2016 09:13


4,5 mln zł przeznaczy w br. na remont XVII-wiecznej Bramy Nizinnej gdański samorząd. Władze miasta mają nadzieję, że kwota wystarczy na dokończenie kompleksowego remontu obiektu. Samorząd szuka też rozwiązań, które pozwoliłyby wyprowadzić spod bramy ruch aut.

Pierwsze od lat większe prace przy zabytku miały miejsce w ub. roku. Dzięki ponad milionowi złotych (przekazanych także przez samorząd) wyremontowano dach i nadproże, przeprowadzono konserwację drewnianych furtek i wrót, które niegdyś zamykały przejścia i przejazd bramny i wykonano instalację odgromową oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne. Przeprowadzono także badania i ekspertyzy, które wskazały, jakie prace budowlane i konserwatorskie trzeba jeszcze wykonać przy obiekcie.

Jak poinformowała Anna Dobrowolska z referatu prasowego gdańskiego magistratu, w tym roku samorząd postanowił przekazać kolejne 4,5 mln zł na dalsze prace przy zabytkowej budowli i liczy, że ta kwota umożliwi wykonanie remontu w całości.

W myśl zaleceń ekspertów planowany jest remont sklepienia przejazdu bramnego wraz z izolacjami. Zaplanowano także prace konserwatorskie przy elewacji oraz wymianę stolarki okiennej. Zdecydowano o rozbiórce elementów wtórnych (m.in. wiaty i betonowych wylewek) i przeprowadzeniu niwelacji ziemnych nasypów, co ma przywrócić zabytkowi i jego sąsiedztwu dawną formę fortyfikacji.

Samorząd chciałby także wyłączyć z ruchu kołowego znajdujący się w bramie przejazd, auta niekorzystnie wpływają bowiem na zabytkową budowlę. "Zleciliśmy wykonanie dokumentacji technicznej, która określi, w jaki sposób można zorganizować ruch tak, by auta nie przejeżdżały pod bramą" - powiedziała Dobrowolska.

Prace nadzorować będzie Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, który od ponad roku jest administratorem obiektu.

Ostatnie kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie przeprowadzono przy Bramie Nizinnej kilkadziesiąt lat temu. W lutym ub. roku nieużytkowany od wielu lat obiekt przekazano na siedzibę Bałtyckiemu Bractwu Żeglarzy, które wcześniej mieściło się w zawilgoconym spichlerzu na gdańskiej Wyspie Spichrzów. Bractwo chce przenieść do bramy m.in. swoje bogate zbiory zabytkowych przedmiotów związanych z gdańską żeglugą.

Zlokalizowana na Starym Przedmieściu Brama Nizinna została zbudowana w 1626 r. według projektu Jana Strakowskiego. Obiekt jest częścią fortyfikacji, jakie powstały w Gdańsku na początku XVII wieku w ramach zabezpieczenie miasta przed ewentualnymi skutkami narastającego konfliktu polsko-szwedzkiego.

Brama Nizinna jest ceglaną budowlą ozdobioną kamiennymi elementami (kamieniem pokryto m.in. całą elewację południową, na której umieszczono herb Gdańska). Obiekt ulokowano w kurtynie wałów, czyli części wału pomiędzy dwoma bastionami - bastionami św. Gertrudy i Żubr. W budowli znajduje się przejazd w formie długiego tunelu oraz dwa mniejsze przejścia, które służyły pieszym. Nad przejazdem ulokowano pomieszczenie, które służyło jako izba dla straży.