Gdynia z trzema nowymi boiskami zwiększającymi retencję wód deszczowychwww.gdynia.pl - 02-01-2020 13:52


Rok 2019 Gdynia z pewnością może zaliczyć do udanych jeżeli chodzi o inwestycje sportowe. Do użytku oddane zostały trzy boiska o nawierzchni poliuretanowej ze specjalną podbudową, umożliwiającą wsiąkanie wód deszczowych, możemy przeczytać na portalu www.gdynia.pl.

Łączy koszt trzech obiektów to prawie 1,8 mln złotych. Ich rola jest jednak nieoceniona. Nowe boiska nie tylko wpisują się w od lat realizowaną przez miasto strategię rozbudowy obiektów sportowych, ale także pomagają gospodarować wodami opadowymi i roztopowymi.

Gdynia, ze względu na lokalizację miasta na wzgórzach morenowych, jest szczególnie narażona na zjawiska zalewań i podtopień (coraz częstszych w dobie zmian klimatycznych). Boiska zostały wykonane na specjalnej podbudowie retencyjno-rozsączającej. Takie rozwiązanie sprawia że woda wsiąka w grunt i nie obciąża kanalizacji deszczowej.

Pierwsze boisko zlokalizowane jest na terenie X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Władysława IV. Wartość całej inwestycji wyniosła 934.725,08 zł, z czego dofinansowanie uzyskane z Unii Europejskiej to 529.943,38 zł. Drugie boisko, realizowane w ramach tego samego projektu, mieści się przy ul. Tatrzańskiej 40 - na terenie Szkoły Podstawowej nr 26. Wartość całej inwestycji wyniosła 246.081,20 zł, z czego dofinansowanie uzyskane z Unii Europejskiej to 156.538,61 zł. Trzecią inwestycją była Przebudowa istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej, położonego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73 (powstały tam dwa nowe boiska). Wartość tej inwestycji wyniosła 625.312,07 zł, z czego dofinansowanie uzyskane z Unii Europejskiej to 421.461,47 zł.