REKLAMA
PARTNER PORTALU
×

Szukaj w serwisie

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłasza konsultacje ws. studium zagospodarowania

  • Autor: PAP
  • 18 cze 2018 16:15
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłasza konsultacje ws. studium zagospodarowania
fot. pixabay

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłosiła nabór do tzw. dialogu technicznego ws. ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - studium metropolitalnego. Ta forma konsultacji poprzedzi prace nad pierwszym tego typu dokumentem w kraju.

REKLAMA

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Zgodnie z ustawą ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Według statutu GZM zadania Metropolii w zakresie kształtowania ładu przestrzennego "wykonywane są w szczególności poprzez opracowanie, uzgadnianie i wdrażanie ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego (studium metropolitalne)". W maju br. zgromadzenie GZM zdecydowało o rozpoczęciu prac nad tym dokumentem.

W poniedziałek członkini zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Karolina Wadowska poinformowała PAP, że tego dnia opublikowane powinno zostać ogłoszenie o naborze do procedury dialogu technicznego, w której władze GZM będą chciały poznać m.in. głosy ekspertów i zainteresowanych środowisk dotyczące prac nad studium metropolitalnym.

"Dialog techniczny jest nam potrzebny z uwagi, że będzie to pierwszy tego typu dokument; nikt wcześniej takiego dokumentu nie tworzył. Zdajemy sobie sprawę, że wiele przepisów odwołuje się do gminnych studiów; wiele rzeczy będzie w tym wypadku nowych. Rozmawialiśmy już z ekspertami, m.in. Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, którzy wskazywali na pewne obawy, jak do niektórych elementów podejść" - zasygnalizowała Wadowska.

Dialog techniczny to jedna z przewidzianych w prawie zamówień publicznych procedur o charakterze doradczym. Jego rozpoczęcie nie jest równoznaczne z ogłoszeniem przetargu. To etap poprzedzający ewentualne ogłoszenie takiego postępowania. Jego celem jest uzyskanie informacji, potrzebnych do precyzyjnego opisu przyszłego zamówienia.

Nabór do dialogu technicznego ws. studium metropolitalnego ma trwać do 25 czerwca br. Następnie Metropolia zweryfikuje zgłoszenia i poinformuje o planowanych spotkaniach w ramach procedury; najprawdopodobniej rozpoczną się one około połowy lipca. W kolejnych tygodniach urząd metropolitalny wypracuje założenia do przetargu na wykonanie studium.

Zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, związek metropolitalny sporządza ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego dla całego obszaru metropolitalnego, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Według ustawy studium metropolitalne określa: zasady i obszary rozwoju systemów komunikacji, w tym dróg publicznych z podziałem na klasy i kategorie, infrastruktury technicznej oraz rozmieszczenie innych inwestycji celu publicznego o znaczeniu metropolitalnym; zasady i obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ponadregionalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; ustalenia wynikające z zasad rozwoju i ochrony tych obszarów, a także maksymalne powierzchnie przeznaczone pod zabudowę, z podziałem na rodzaje zabudowy oraz gminy.

Ustalenia studium metropolitalnego mają obejmować jedynie elementy niezbędne dla właściwego ukierunkowania polityki przestrzennej gmin należących do związku, ze względu na spójność przestrzenną i społeczno-gospodarczą obszaru metropolitalnego.

Studium uwarunkowań będzie kolejnym przygotowywanym dokumentem strategicznym GZM. Jeszcze przed formalnym utworzeniem Metropolii samorządy regionu zamówiły dla niej studium transportowe, które w całości ma być ukończone w 2019 r. (jego część związana z tzw. modelem ruchu, czyli przemieszczaniem się pasażerów w obrębie i okolicach GZM, ma być gotowa we wrześniu br.).

W połowie kwietnia br. zarząd GZM poinformował natomiast o rozpoczęciu prac nad "Programem działań strategicznych" na najbliższe cztery lata. Dokument ten ma być podstawą działań Metropolii w kontekście nowej perspektywy UE i w czasie wypracowywania długoterminowej strategii na lata 2021-28 (35). Równolegle prowadzone mają być prace nad samą strategią.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie