Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przygotowuje zamówienie koncepcji kolejnych velostradPAP - 09-04-2020 10:05


Po zamówieniu koncepcji pierwszej velostrady, czyli bezkolizyjnej trasy rowerowej, łączącej Katowice z miastami Zagłębia Dąbrowskiego, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia pracuje nad założeniami podobnych postępowań dla kolejnych takich połączeń.

Poinformował o tym, sprawozdając podczas środowej - zorganizowanej online - sesji zgromadzenia Metropolii prace jej zarządu z ostatniego miesiąca, przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

"Podpisaliśmy umowę z wykonawcą opracowania wielokryterialnej analizy wariantowej koncepcji przebiegu drogi rowerowej - velostrady Metropolia Wschód etap I. W trakcie opracowania są dwa następne zamówienia - przetargi na następne odcinki dróg z pozostałych dużych miast w kierunku Katowic" - powiedział Karolczak.

Umowę z wykonawcą koncepcji pierwszej trasy, firmą doradczo-inżynierską LPW z Katowic, GZM podpisała 13 marca. Opracowanie powinno być gotowe w ciągu siedmiu miesięcy. Głównym założeniem jest, aby velostrada zapewniała rowerzystom szybki i bezpieczny przejazd.

Planowana trasa ma być odseparowana od ruchu samochodowego oraz pieszych systemem bezkolizyjnych zjazdów i skrzyżowań, a także posiadać m.in. dwa wyznaczone pasy ruchu o szerokości minimum 4 metry. Na jej przebiegu powinny pojawić się miejsca obsługi rowerzystów.

Metropolia rozważa trzy warianty poprowadzenia trasy. Każdy z nich zaczyna się w Katowicach Zawodziu, w okolicach przecięcia się bulwarów Rawy z ul. Bohaterów Monte Cassino, a kończy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Malinowe Górki koło zbiornika Pogoria. O dokładnym przebiegu velostrady zadecydują wyniki przyszłej analizy w oparciu o wyznaczone warianty.

Pierwszy wariant zakłada, że ponad 20-kilometrowa trasa połączy Katowice, Sosnowiec oraz Dąbrowę Górniczą. To plan minimum, zakładający wytyczenie trasy po dowolnym pod względem obecnego przeznaczenia i ukształtowania terenie. Możliwe jest w tej sytuacji jeszcze sprawdzenie dodatkowo możliwości przebiegu trasy przez Będzin lub Czeladź.

Drugi wariant wymaga przygotowania koncepcji przebiegu po śladzie nieczynnej linii kolejowej o długości ok. 30 km, przebiegającej przez Dąbrowę Górniczą, Będzin, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Katowice i Mysłowice. Trzeci wariant też dotyczy wykorzystania nieczynnych linii o długości 32 km - przez Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec, Mysłowice oraz Katowice.

Koncepcja ma zawierać dokładną analizę każdego z wariantów. Wykonawca ma przeanalizować m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i pozyskać informacje dot. innych planowanych na tych gruntach inwestycji, określić koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, robót budowlanych, pozyskaniem prawa do terenu, a także koszty utrzymania i eksploatacji inwestycji.

Wykonawca ma też zinwentaryzować obiekty na trasach i określić wskazania dot. ich przebudowy bądź budowy nowych. Powstać powinna analiza potencjalnych zmian w organizacji ruchu wraz z określeniem kolizyjności trasy z przeszkodami naturalnymi czy infrastrukturalnymi. Istotna ma być też ocena inwestycji pod względem bezpieczeństwa ruchu, w tym ilości potencjalnych skrzyżowań.

Przygotowując się do realizacji tego przedsięwzięcia, pod koniec 2019 r. Metropolia podpisała dwa listy intencyjne o współpracy z właścicielami sieci gruntów kolejowych na planowanej Velostradzie.

Planowana budowa velostrad to efekt m.in. założeń powstałego w 2018 r. Studium Metropolitalnych Tras Rowerowych, w którym znajdują się rozwiązania dotyczące wyznaczania tras dla rowerów. Inwestycja ma być realizowana na podstawie przyjętych przez Metropolię "Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej". Zawiera on jednolite zalecenia i propozycje rozwiązań technicznych oraz organizacji ruchu na trasach rowerowych.

W środę przewodniczący zarządu GZM poinformował też o wyborze wykonawcy w przetargu na koncepcję tzw. roweru metropolitalnego - systemu roweru miejskiego obejmującego całą GZM. "Niestety są złożone dwa odwołania pozostałych oferentów. Sprawę musi rozstrzygnąć Krajowa Izba Odwoławcza. Ze względu jednak na panującą sytuację, może to być wydłużone" - ocenił Karolczak.

W innym punkcie sprawozdania podał, że zakończony został już projekt "Rowerem, czy na kole" - przekazania miastom i gminom łącznie 230 rowerów elektrycznych - na potrzeby służb miejskich i urzędników.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych przez blisko 2,3 mln osób. Jednym z jej ustawowych zadań jest transport publiczny.