Gra o miasto: wyzwania stojące przed współczesnymi miastamiPropertyDesign.pl - 17-11-2020 16:10


Co zrobić, by nasze miasta i dzielnice stały się lepszymi miejscami do życia? Jak wykorzystać do tego kulturę? Co to jest planowanie kulturowe? Odpowiedzi na te pytania poszukają uczestnicy konferencji online Gra o miasto: kultura, uczestnictwo, demokracja.

Planowanie kulturowe jest próbą odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnymi miastami, wzmocnić ich rozwój przez wykorzystanie potencjału, który tkwi we współpracy mieszkańców dzielnic z artystami, animatorami kultury, urbanistami i planistami.

Konferencja Gra o miasto: kultura, uczestnictwo, demokracja jest kolejnym wydarzeniem międzynarodowego projektu UrbCultural Planning w ramach programu współpracy krajów Morza Bałtyckiego Interreg. Gospodarzem konferencji jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a partnerami w projekcie po stronie polskiej są także Instytut Kultury Miejskiej i Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Międzynarodowy projekt UrbCulturalPlanning, zakłada współpracę 14 partnerów i 36 organizacji stowarzyszonych z 7 państw nadbałtyckich: Dani, Finlandii, Litwy, Łotwy, Szwecji, Norwegii, Polski. Instytucje i organizacje realizujące działania projektowe testują metodę partycypacyjnego planowania przestrzennego z wykorzystaniem narzędzi kulturowych i artystycznych w miastach.