Historyczna Kaponiera odnowiona. Co kryją podziemia?PAP - 21-12-2017 10:00


Zakończono renowację "Kaponiery Kolejowej", czyli zabytkowej fortyfikacji, która wchodziła w skład Twierdzy Poznań. Od wiosny przyszłego roku mieszkańcy miasta i turyści będą mogli zobaczyć, co kryją podziemia zlokalizowanego w centrum Poznania ronda Kaponiera.

"Niewielu poznaniaków wie, co kryje się pod rondem Kaponiera. Dlatego odrestaurowaliśmy znajdującą się tam Kaponierę Kolejową, aby od strony przystanku PST mogli ją oglądać podróżni. Specjaliści podkreślają, że jest to jeden z nielicznych w Europie obiektów fortyfikacyjnych, służących obronie infrastruktury kolejowej, a który został odrestaurowany" - podkreślił w środę zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

Kaponiera Kolejowa jest XIX-wieczną, zabytkową fortyfikacją, która dawniej służyła jako obrona linii kolejowej. Fortyfikacja wchodziła także w skład tzw. Twierdzy Poznań. Obecnie Kaponiera Kolejowa znajduje się na poziomie "- 2" zmodernizowanego ronda Kaponiera.

"Teraz, gdy podziemia Kaponiery są odrestaurowane, to będzie można to miejsce udostępnić podróżnym, którzy korzystają z Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Uwzględniając to, że w obiekcie mieszkają nietoperze pod ochroną, chcemy aby od wiosny można było tutaj organizować także działalność kulturalną i artystyczną. Docelowo cała ta przestrzeń ma być elementem Przystanku Kultura" - zaznaczył Wiśniewski.

W ramach rewitalizacji, przeprowadzono m.in. renowację murów ceglanych i odsłonięto oryginalne łuki od strony wschodniej. Zamontowano ponadto szklaną ścianę, która eksponuje wnętrza fortyfikacji.

Konserwator zabytków i wykonawca renowacji Kaponiery Kolejowej Mariusz Lewicki podkreślił, że w ramach prac odrestaurowana została zabytkowa konstrukcja i wnętrza Kaponiery. "Bardzo trudnym zadaniem było otwarcie łuków. Było to związane z wykonaniem prac konstrukcyjnych, czyli belki odciążającej, na której wspiera się w tej chwili jezdnia. To było trudne, zwłaszcza w warunkach czynnego przystanku tramwajowego tuż obok" - tłumaczył.

Jak mówił, ważnym elementem prowadzonych prac było również zabezpieczenie odpowiednich warunków przestrzennych i klimatycznych dla nietoperzy, które zimują w tym miejscu. W tym celu zamontowano m.in. ścianki z cegły dziurawki oraz podwieszone deski, które mają pełnić rolę kryjówki dla tych ssaków w okresie hibernacji.

Jak podało w środę biuro prasowe poznańskiego magistratu, "w pierwotnych planach przebudowy ronda Kaponiera nie zakładano wyeksponowania w jakikolwiek sposób tego historycznego obiektu. Miłośnicy fortyfikacji i środowiska rekonstrukcyjne oraz Komisja Rewitalizacji upominały się w 2013 r. o udostępnienie oraz zabezpieczenie tego terenu przed zniszczeniem w trakcie budowy ronda. Ówczesne władze nie były jednak zdeterminowane do tego działania. Dopiero Jacek Jaśkowiak, po objęciu funkcji prezydenta Miasta Poznania w 2015 roku, zdecydował o faktycznym poparciu projektu renowacji Kaponiery Kolejowej".

Rondo Kaponiera, po pięciu latach modernizacji, zostało w pełni otwarte dla pojazdów i pieszych na początku września ubiegłego roku.