Hologramy, automatyzacja i zdalna kontrola. W którą stronę zmierza projektowanie biur, hoteli i osiedli w erze Covid-19?PropertyDesign.pl - 26-10-2020 11:25


Jak będzie wyglądała przyszłość urbanistyki i planowanie kształtu miast, osiedli czy budynków? Czy pandemia odciśnie piętno na projektowaniu, sposobie w jaki pracujemy i odpoczywamy, a nowe technologie w architekturze i hotelarstwie staną się chlebem powszednim?

Dynamika rynku nieruchomości wynika z nieustannych zmian. Niektóre z nich są naturalne – spowodowane zmieniającymi się trendami lub rozwojem kolejnych technologii. Inne natomiast są niejako wymuszane przez aktualną sytuację panującą na świecie. Elastyczność branży polega więc na umiejętności reagowania na rzeczywistość, dzięki czemu nowo powstające projekty będą na bieżąco odpowiadać na aktualne potrzeby rynku i – przede wszystkim – preferencje klientów.

Nowe technologie w projektowaniu

Postęp technologii w dziedzinie projektowania architektonicznego aż do ubiegłego dziesięciolecia opierał się na rozwoju metod zapisów projektu. Technologia CAD (Computer Aided Drawing) pozwoliła na cyfrowy zapis rysunku, natomiast metodologia BIM (Building Information Modelling) wprowadziła możliwość zapisu projektu z wykorzystaniem modeli trójwymiarowych, uzupełnionych o informacje. Dzięki możliwości wykorzystania przez architektów komputerów o wysokich parametrach oraz serwisów pozwalających na obliczanie w chmurze (Cloud Computing), wachlarz narzędzi w rękach architektów znacząco się rozszerzył. Obecnie możemy opisać trzy wiodące grupy narzędzi, które wspomagają proces projektowy.

– Symulacje pozwalają na odtworzenie rzeczywistych zjawisk w postaci modelu obliczeniowego – mówi Kacper Radziszewski z firmy Designbotic. – Jakość i ilość światła bezpośrednio wpływa na komfort użytkowników przestrzeni. Wykonanie symulacji oddziaływania światła na projektowaną przestrzeń pozwala na podjęcie odpowiednich decyzji już na etapie koncepcji. Aktualnie najpowszechniejsze są symulacje dotyczące światła dziennego, ale przeprowadza się również symulacje oddziaływania wiatru lub badające warunki akustyczne przestrzeni.

– Kolejną grupą narzędzi są programy optymalizujące, w których definiujemy warunki, jakie ma spełniać projektowany obiekt, oraz zapisujemy zasady jego tworzenia. Następnie algorytm znajduje rozwiązania, które w najlepszy możliwy sposób spełniają postawione przez architekta kryteria. Ostatnią grupą, która dopiero jest wdrażana w dziedzinie projektowania architektonicznego, są narzędzia oparte o uczenie maszynowe, często niepoprawnie nazywane sztuczną inteligencją. Technologia ta wykorzystywana jest do przewidywania zużycia energii przez budynki lub w celu wspomagania projektowania fasad, jednak w bliskiej przyszłości można się spodziewać niespotykanego do tej pory rozwoju zawodu architekta opartego o tę grupę narzędzi – dodaje Kacper Radziszewski.

Przyszłość pracy zdalnej

Początek pandemii COVID-19 wymusił swoisty globalny eksperyment, polegający na niemal natychmiastowym przejściu na pracę zdalną i zastąpieniu ogromnych przestrzeni biurowych. domowym zaciszem. Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że eksperyment ten w większości przypadków zakończył się powodzeniem i nie przełożył się na obniżenie produktywności pracowników. Wiele wskazuje więc na to, że rozwiązanie, które początkowo miało stanowić jedynie konieczną i tymczasową alternatywę, w niedalekiej przyszłości stanie się nie tylko jeszcze bardziej powszechną, ale nawet preferowaną formą zatrudnienia w branżach, w których jest to możliwe.

– Myślę, że nie wrócimy już w pełni do sposobu, w jaki pracowaliśmy przed pandemią. Ale zapewne pojawi się dużo ciekawych rozwiązań technologicznych i nowych wyzwań – mówi Wojciech Witek z biura architektonicznego Iliard Architecture & Interior Design. – Ogromnego znaczenia nabierze między innymi umożliwienie równoprawnej komunikacji zdalnej. Mówię na przykład o sytuacji, kiedy w sali konferencyjnej na spotkaniu siedzą cztery osoby, a dwie dołączają do niego zdalnie. Jak zapewnić tym dwóm osobom taki sam wpływ na przebieg spotkania, jaki mają osoby, które fizycznie znajdują się w sali konferencyjnej? Jest tu duża przestrzeń do rozwijania technologii – może będzie to rozwiązywane za pomocą ekranów, a może pójdziemy krok dalej – w kierunku awatarów albo hologramów?

Zasadniczym wyzwaniem stojącym przed architektami będzie więc uwzględnienie wspomnianych zmian na rynku pracy, które będą musiały mieć bezpośrednie przełożenie na sposób projektowania biurowców. Wiele wskazuje bowiem na to, że firmy chcące dostosować się do aktualnej sytuacji, będą przechodzić na „mieszany” system pracy, w którym część osób będzie wciąż pracowała z biura, kolejne będą zatrudnione w trybie home office, a jeszcze inne będą pracować w systemie rotacyjnym.

Hotel skrojony na miarę

Kolejnym ciekawym zagadnieniem są trendy związane z wprowadzaniem najnowszych technologii do obiektów hotelowych. Przykładowo, największe sieci hotelowe już od dawna przymierzają się do automatyzacji sposobu zbierania informacji na temat potrzeb i preferencji swoich gości. Celem jest postawienie pierwszych kroków w kierunku automatycznego dopasowywania się pokojów hotelowych do profilu konkretnego użytkownika.

– Personalizacja miała rozpoczynać się w momencie rezerwacji wizyty w hotelu z poziomu aplikacji telefonicznej – mówi Wojciech Witek. – Jeżeli byliśmy już wcześniej w obiekcie danej sieci, rezerwowany przez nas pokój miał sam dostosować się do naszych preferencji. Miało to dotyczyć m.in. głośności telewizora czy muzyki, wilgotności powietrza czy temperatury. Aplikacja miałaby też proponować kupno dodatkowych usług czy produktów na podstawie profilu danego klienta. Są to systemy, o których rozmawia się w branży już od jakiegoś czasu, natomiast nie zostały one jeszcze wdrożone na szeroką skalę – dodaje.

Personalizacja produktów i usług to w obecnych czasach jeden z silniejszych trendów, niemal w każdej branży.  Zbieranie informacji i analiza przyzwyczajeń gości jest tego odzwierciedleniem w sektorze hotelarskim. Celem, do którego zmierzają hotele, jest podnoszenie komfortu i przyjemność wynikających z przebywania w danym obiekcie, a co za tym idzie – ponowne skorzystanie z usług tej samej sieci.

Zdalne zarządzanie najmem

Na początku rozprzestrzeniania się COVID-19 niepokój inwestorów przełożył się na spore spadki sprzedaży nieruchomości. Bardzo szybko nastąpiło jednak dynamiczne odbicie rynku. Eksperckie analizy wykazują, że to właśnie inwestowanie w nieruchomości wciąż uważane jest za jeden z najbezpieczniejszych sposobów na lokowanie kapitału w czasie kryzysu. Badania podkreśliły również wzrost zainteresowania krótkoterminowym najmem apartamentów, ponieważ aktualnie wielu turystów stara się unikać pobytów w dużych obiektach hotelowych, które wymuszają bezpośredni kontakt z innymi gośćmi.

Wynajem kameralnych apartamentów z pełną infrastrukturą wydaje się więc być bezpieczną alternatywą. Analizy rynku wykazują, że inwestorzy coraz częściej decydują się na zakup apartamentów w obiektach wyposażonych w nowoczesne systemy zarządzania najmem, które pozwalają ograniczyć formalności do absolutnego minimum i zaoszczędzić w ten sposób cenny czas. Wielu deweloperów decyduje się również na powierzenie całościowego zarządzania najmem firmom zewnętrznym.

Przykładem takich rozwiązań może być powstająca w Gdańsku inwestycja Chlebova Apartamenty. W obiekcie przygotowywanym przez spółkę NDI Development, wykorzystane będą nowoczesne rozwiązania, które zoptymalizują i znacznie ułatwią cały proces najmu –  zarówno dla właścicieli apartamentów, jak i najemców. Chodzi m.in. o zastosowanie zamków cyfrowych, które oprócz obsługi standardowych kart magnetycznych, będą umożliwiały właścicielom zdalne generowanie kodów wstępu na konkretny czas najmu. Obsługa recepcji oraz zarządzanie częściami wspólnymi i zapleczem technicznym zostaną natomiast zlecone firmie zewnętrznej.

Postęp technologiczny dosięga wszystkich sfer i stoi za każdą innowacją, której celem jest poprawa jakości naszego życia. Wiele wskazuje więc na to, że rozwiązania, które jeszcze do niedawna uchodziły za nowatorskie, mają szanse stać się powszechne już w najbliższej przyszłości.