Hotel Cracovia już w państwowych rękach. Czekamy na Muzeum Designu i ArchitekturyPropertydesign.pl / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 29-12-2016 16:10


Modernistyczny budynek dawnego hotelu „Cracovia” jest już własnością Muzeum Narodowego w Krakowie. Za nami uroczyste podpisanie umowy kupna budynku mieszczącego się w Krakowie przy ul. Focha, wraz z działką, na której jest on usytuowany. Nowy właściciel ma w planach Muzeum Designu i Architektury.

Echo Investment nabyło hotel Cracovia w 2011 roku. Hotel przestał pełnić swoją funkcję. Inwestor miał ambitne plany m.in. budowę centrum handlowego i kompleksu biurowego. Od dziś dawny hotel jest w państwowych rękach.

- Propozycja Muzeum Narodowego wpisała się w nową strategię biznesową spółki, jak również w szeroki plan działań prospołecznych prowadzonych przez Echo Investment – powiedział Mikołaj Martynuska, dyrektor zarządzający w Echo Investment. – Strategia Echo opiera się na szybkiej rotacji kapitału i zakłada realizację inwestycji o dużej skali. Zainwestowanie środków uzyskanych z odstąpienia Cracovii w inne projekty będzie dla nas znacznie bardziej efektywne. Nie mniej ważną przyczyną decyzji o sprzedaży obiektu jest cel, na jaki zostanie on przeznaczony. Umożliwienie Muzeum Narodowemu zorganizowania tutaj galerii designu i architektury traktujemy jako nasz wkład w rozwój Krakowa i kultury narodowej

W częściowo wpisanej do rejestru zabytków Cracovii Muzeum Narodowe w Krakowie chciałoby w przyszłości otworzyć galerię designu i architektury. Pomiędzy budynkiem dawnego hotelu i Gmachem Głównym MNK powstanie nowa przestrzeń publiczna.

Najwyższej klasy przykład powojennego modernizmu

Modernistyczny budynek dawnego hotelu „Cracovia” powstawał w latach 1959-65. Zaprojektował go uznany architekt polski XX wieku Witold Cęckiewicz, autor m.in. ambasady polskiej w New Delhi, Pomnika Bitwy Grunwaldzkiej i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Dowodem na znaczenie budynku jest wpisanie jego części do rejestru zabytków przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2016. Pozostałe części budynku mają także wysoką wartość dla historii architektury jako najwyższej klasy przykład powojennego modernizmu, traktowanego dziś przez historyków architektury, konserwatorów i architektów jako istotny fragment dziedzictwa kulturowego XX wieku, w tym przede wszystkim historii architektury polskiej tego czasu. W ostatnich kilku latach wokół potrzeby zachowania zabytkowej substancji hotelu „Cracovia” toczyła się publiczna debata, w której wiele autorytetów w dziedzinie historii architektury i konserwacji podkreślało wartość zabytkową hotelu i konieczność jego zachowania, jako wybitnego przykładu architektury modernistycznej nie tylko w Krakowie, ale również w skali ogólnopolskiej.

Dawny hotel „Cracovia” stanowi ponadto kompleks modernistycznej architektury wraz ze znajdującym się tuż obok kinem „Kijów”, także projektu Witolda Cęckiewicza, wybudowanym w latach 1960-65, z którym połączony jest nadziemnym przejściem. Wspólnie stanowią architektoniczną całość o niekwestionowanej wartości zabytkowej, w skali Krakowa będąc unikalnym przykładem modernistycznego kompleksu budynków publicznych. Należy także podkreślić, że lokalizacja nadaje im szczególnie ważny charakter w pejzażu architektonicznym miasta: znajdują się przy reprezentacyjnej Alei Trzech Wieszczów, w jej centralnym fragmencie, stanowiąc dopełnienie kompleksu monumentalnych gmachów, pełniących funkcje  kulturalne i edukacyjne (m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe w Krakowie).

Plany utworzenia „forum kultury”

Kontekst urbanistyczny ma fundamentalną wartość dla szczególnego znaczenia dawnego hotelu „Cracovia”. Budynek jest położony na osi Stare Miasto – Kopiec Kościuszki, znajdującej się pod ochroną konserwatorską. To perspektywa o kluczowym znaczeniu dla symboliki miasta jako pomnika kultury narodowej. Ponadto działka, na której stoi dawny hotel „Cracovia”, jest częścią placu pomiędzy tymże hotelem a Muzeum Narodowym w Krakowie. Plac powstał w wyniku poszerzenia granic Krakowa w 1910 roku i według ówczesnych planów miał stać się monumentalnym i reprezentacyjnym forum miejskim, połączonym z sąsiednimi Błoniami, z widokiem na kopiec Kościuszki. Pozyskanie dawnego hotelu „Cracovia” i działki, na której stoi, pozwoliłoby powrócić do tych planów i stworzyć w Krakowie nowe „forum kultury”, flankowane przez gmachy Muzeum Narodowego w Krakowie, które to forum stałoby się nowym centrum życia kulturalnego Krakowa.

Tak jak już wspominaliśmy, wstępna koncepcja jest przygotowana przez Alicję Nowak pod okiem prof. Krzysztofa Ingardena. Koncepcja przewiduje stworzenie Muzeum Architektury i Designu, wraz z przestrzeniami warsztatowymi, które w założeniu miałoby działać w pełnej symbiozie z Muzeum Narodowym.