International Expo 2022 w Łodzi? Decyzja w połowie rokuPAP - 24-03-2016 09:25


Kandydatura Łodzi do organizacji tzw. małego Expo ma zostać oficjalnie zgłoszona w drugiej połowie 2016 r. W marcu zainaugurowano w Brukseli kampanię promocyjną.

Łódź chce się ubiegać o organizację International Expo 2022, czyli tzw. małego Expo, które odbywają się między wystawami światowymi i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. Kluczowe dla powodzenia projektu jest pozyskanie głosów 168 krajów członkowskich Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE) w Paryżu, które przyznaje prawa do organizacji wystaw i nadzoruje ich przygotowania.

Wkrótce ma być znany logotyp, który będzie wykorzystywany w promocji Polski jako kandydata do organizacji tej międzynarodowej wystawy.

Tematyką tzw. małego Expo w Łodzi ma być kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich, a w tym roku w mieście ruszyć ma program rewitalizacji ośmiu wybranych obszarów w centrum. Inwestycje kosztować mają ok. 1 mld zł, a większość środków pochodzić ma z UE. Zdaniem prezydent Łodzi, aby zmienić Śródmieście, potrzeba nawet 4 mld zł.

"Wkraczamy w decydujący moment dotyczący ubiegania się i starania o Expo dla Polski, bo tak naprawdę to Polska będzie się starała o Expo dla naszego miasta" - powiedziała Zdanowska. Aplikację Łodzi do BIE w tej sprawie, studium wykonalności i strategię promocji przygotowuje firma Deloitte Consulting, która wygrała przetarg.

"W tej chwili w trakcie realizacji jest program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności dla całego Expo, które mamy nadzieję i wierzymy w to, ma szansę być zrealizowane w naszym mieście. I oczywiście rozpoczęcie szeregu działań skierowanych do mieszkańców, bo Expo musi zyskać akceptację mieszkańców, z tym nie jest najgorzej, mamy przeszło 95 proc. poparcia. To jest również akceptacja i zaangażowanie mieszkańców całej Polski, ale również szereg wyjazdów i imprez, którymi będziemy promować Łódź jako miasto Expo na całym świecie"- zapowiedziała Zdanowska.

W marcu w Brukseli zainaugurowano kampanię promocyjną w związku ze staraniami o organizację Expo 2022, która ma być kontynuowana w innych miastach i krajach, aby Polska przekonała do siebie przynajmniej połowę z krajów zgrupowanych w biurze wystawy. Decyzja o organizacji International Expo 2022 ma zapaść jesienią 2017 r.

Zdanowska przypomniała, że miasto będzie współpracować w tej sprawie m.in. ze wszystkim polskimi placówkami dyplomatycznymi. "Oczywiście liczymy na dużą współpracę i nie wyobrażamy sobie możliwości pozyskania tej imprezy bez współpracy z rządem, szczególnie z MSZ, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Kultury. To są te główne ministerstwa, które dzięki swojej sieci kontaktów będą mogły w ramach bilateralnych umów pozyskiwać głosy na rzecz Polski" - podkreśliła prezydent Łodzi.

Do 30 marca trwa głosowanie na logotyp tzw. małego Expo. Głosować można na jedną z trzech prac wybranych spośród ponad 180, które wpłynęły na konkurs. Zwycięski logotyp ma służyć identyfikacji wizualnej i promocji Polski, jako państwa-kandydata do organizacji International Expo 2022 oraz Łodzi, jako miasta-gospodarza tego wydarzenia. W przypadku przyznania Polsce prawa do organizacji wystawy, logo ma zachęcać wystawców i turystów z całego świata do wzięcia udziału w wydarzeniu.

International Expo może trwać od trzech tygodni do maksymalnie trzech miesięcy. Zwyczajowo te wystawy odbywają się w miesiącach letnich, a ich główną atrakcją są pawilony przygotowane przez uczestników np. kraje, organizacje międzynarodowe i pozarządowe oraz korporacje i firmy. Expo ma towarzyszyć program kulturalno-rekreacyjny, który ma podnieść atrakcyjność miasta-gospodarza.

Jak podkreśliła Zdanowska, z tematyką Expo 2022, którą ma być rewitalizacja obszarów miejskich, łączy się projekt rewitalizacji obszarowej, do której miasto przystępuje w 2016 roku. "Mamy zagwarantowane środki, jesteśmy w trakcie procedowania szczegółowych planów zagospodarowania, w ślad za tym studium wykonalności i pokazanie jak będzie wyglądała rewitalizacja na terenie miasta, czyli przygotowań wszelkich dokumentów koniecznych do aplikacji o środki unijne w tym zakresie" - zapowiedziała.

Jej zdaniem rewitalizacja to duże wyzwanie związane nie tylko z logistyką przedsięwzięcia. "Mówimy o kompleksowej rewitalizacji, czyli przede wszystkim rewitalizacji również społecznej. Chcemy dać narzędzia, dać instrumenty naszym mieszkańcom, chcemy ich wspomóc w tym, żeby polepszali jakość życia dla siebie i swoich najbliższych. W tej chwili to, co już mamy przygotowane to jest ponad 1 mld zł, my szacujemy, że jesteśmy w stanie wchłonąć w granicach 4 mld zł. Tyle mniej więcej potrzeba, żeby zmienić Śródmieście naszego miasta" - dodała prezydent Łodzi.

Rewitalizacja obszarowa (kwartałowa) centrum Łodzi na lata 2014-2020 ma obejmować w sumie 20 obszarów, na które podzielone zostało Śródmieście. Inwestycje mają rozpocząć się od ośmiu wybranych obszarów, a prace mogłyby ruszyć pod koniec 2016 r. Rewitalizacja części miejskiej tych ośmiu obszarów ma kosztować ok. 1 mld zł. Według magistratu większość środków na rewitalizację obszarową pochodzić będzie z UE m.in. w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Miasto ma zagwarantowane na ten cel ponad 400 mln zł, a także 104 mln euro z poziomu krajowego. Na razie nie wiadomo jeszcze, ile miasto będzie musiało przeznaczyć środków własnych.

Na terenie 20 planowanych do rewitalizacji obszarów Śródmieścia znajduje się prawie 1500 budynków gminnych i niemal 2500 budynków prywatnych. Inwestycje mają być prowadzone na 40 ulicach, na dwóch placach i w trzech parkach; powstać ma też pięć nowych ulic wewnątrz kwartałów. Remonty kamienic, modernizacja ulic i chodników to tylko część działań składających się na rewitalizację, bowiem podjęte mają zostać też działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne.