Jak Lublin dba o przestrzeń miejską? Tworzy mini-skweryUM Lublin - 29-07-2016 10:20


Miasto planuje odnowić niewielkie przestrzenie zielone istotne dla estetyki śródmieścia Lublina. Projekty tych miejsc powstawały zgodnie z duchem design thinking.

Projekt "Miejsca dla Ciebie" to skwery z elementami małej architektury - podświetlanymi listwami ledowymi ławkami, które będą delikatnym światłem podkreślać odciśnięty w betonie wzór przestrzenny. Celem powstania „Miejsc dla Ciebie” jest podniesienie standardów aranżacji otoczenia mieszkańców Lublina co do jakości i pomysłowości. Przestrzenie takie będą sprzyjać mieszkańcom, którzy chcą spędzić czas w Śródmieściu Lublina, gdzie przyjemnie czeka się na autobus, czyta książkę czy spotyka ze znajomymi.

Jak informuje oficjalny portal miejski Lublina, w pierwszym etapie powstaną trzy takie miejsca: przy ul. Chmielarczyka, ul. Hempla/ul. Peowiaków oraz przy Krakowskim Przedmieściu i ul. Krótkiej. W planach są jeszcze dwa skwery przy ul. Lipowej: obok przystanku przy cmentarzu i naprzeciwko, przy posesji nr 12. Projekty zostały przygotowane przez biuro Miejskiego Architekta Zieleni i Radę Kultury Przestrzeni. Co istotne powstawały zgodnie z duchem design thinking, czyli rozważania wielu rozwiązań w zespole roboczym z udziałem ekspertów z Rady Kultury Przestrzeni. Dzięki tej współpracy projekty zyskały lepszy układ przestrzenny ułatwiający poruszanie się i korzystanie z nich, większą liczbę siedzisk i ich lepszą orientację względem siebie i otoczenia, czy detale dekoracyjne nawiązujące do tożsamości miasta .