Jak poprawić akustykę w obiektach sportowych?PropertyDesign.pl - 29-08-2018 13:41


Każdy wie, że ruch pozytywnie wpływa na nasze mięśnie i stawy, a także poprawia wygląd naszej sylwetki. Niestety sport uprawiany w źle zaprojektowanym obiekcie sportowym nie należy do przyjemności. Słaba akustyka hali powoduje, że dźwięki ulegają rozmyciu, a największym problemem okazuje się pogłos i hałas.

Większość obiektów sportowych wykończona jest twardymi materiałami tj. tynkiem, blachą trapezową, szkłem czy też terakotą. Materiały te łatwo odbijają fale dźwiękowe pochłaniając tylko kilka procent ich energii. Budowanie hal sportowych wyłącznie z takich materiałów skutkuje powstawaniem wielokrotnych odbić, które wzmacniają pogłos. Przez to wydłuża się czas pogłosu, co sprawia, że nie rozumiemy co ktoś do nas mówi. Czas pogłosu wynosi 4-5 sekund w niedużych salach gimnastycznych i 6-7 sekund w większych halach lub pływalniach. Zdarza się, że pogłos przekracza 10 sekund – pogarsza to zrozumiałość mowy (także tej wzmocnionej przez nagłośnienie).

Udręką jest też hałas. W czasie zajęć wychowania fizycznego poziom dźwięku wynosi od 75dBA do nawet 85 dBA. Jeżeli dodamy do tego kibiców to może on wynieść aż 90 dBA! Tak wysokie poziomy dźwięku mogą wpłynąć niekorzystnie na słuch prowadzących zajęcia.

Rozwiązanie dla obiektów sportowych

Najważniejszym działaniem, które poprawi jakość akustyki w halach sportowych jest skrócenie czasu pogłosu, co najmniej do poziomu wskazanego w odpowiedniej normie. Możemy to zrobić instalując w obiekcie dźwiękochłonne sufity podwieszane lub panele ścienne. Należy je rozłożyć równomiernie na suficie i ścianach, nie powinny być skoncentrowane na jednej powierzchni. Ważne żeby w hali były siedziska trybun, drabinki gimnastyczne, czy też ścianka wspinaczkowa – skutecznie rozpraszają one dźwięki.

Akustyka w hali, a prawo

Warto dodać, że od stycznia w Polsce obowiązuje norma akustyczna PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań”, która określa wymagania dotyczące akustyki obiektów sportowych. Muszą być one uwzględnione przy projektowaniu nowych obiektów lub modernizacji istniejących. W dokumencie wskazano m.in. dopuszczalny maksymalny czas pogłosu dla hal sportowych i hal basenowych.

Pamiętajmy, że hale sportowe w szkołach są wykorzystywane nie tylko do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, ale też do organizacji przedstawień lub egzaminów. Tym bardziej zarządcy budynków powinni zadbać o zabezpieczenie tych pomieszczeń przed pogłosem i szkodliwym dla zdrowia hałasem. Wskazówek i rad warto szukać u przedstawicieli Stowarzyszenia na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach – Komfort Ciszy.