Jak powinien wyglądać nowy Teatr Kameralny w Bydgoszczy?UM Bydgoszcz - 25-02-2016 10:18


Miasto Bydgoszcz zamierza odbudować Teatr Kameralny i utworzyć w nim nową miejską instytucję kultury - teatr, który będzie łączył wiele funkcji: m.in. teatru dramatycznego i muzycznego.

W bieżącym roku Bydgoszcz planuje opracowanie koncepcji i projektu odbudowy gmachu teatru. Obecnie trwają konsultacje ze specjalistami i wizyty studyjne w innych miastach. Przygotowana koncepcja architektoniczna będzie przedstawiona do zaopiniowania środowisku kultury. Realizacja inwestycji, z wykorzystaniem funduszy unijnych, przewidywana jest na lata 2017-2018. W 2017 r. rozpoczną sie także działania związane z procedurą utworzenia nowej instytucji kultury, powołaniem dyrektora i przygotowaniem do rozpoczęcia działalności - informuje oficjalny portal miejski Bydgoszczy.

Ważne znaczenie dla dyskusji nad przyszłymi sposobami zagospodarowania Teatru Kameralnego ma też powierzchnia działki, na której znajdować się będzie obiekt, co narzuca jego przyszłą kubaturę i warunki techniczno-lokalowe, a tym samym przyszłą przestrzeń sceniczną oraz rozmiar widowni.

Obecnie w Bydgoszczy trwają konsultacje społeczne, każdy mieszkaniec może wypowiedzieć się na temat przeznaczenia i funkcji nowego teatru.