Jak się zmieni Pole Mokotowskie?SARP Warszawa - 29-03-2016 09:46


Popularne wśród warszawiaków Pole Mokotowskie to park o zróżnicowanym charakterze i miejsce bardzo różnorodnych aktywności mieszkańców. Jak powinien wyglądać? Jak najlepiej połączyć w parku wiele rozmaitych funkcji z korzyścią dla jego użytkowników?

Od 14 do 20 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Narodowej odbędą się pierwsze w Warszawie warsztaty „charrette” dotyczące przyszłości Pola Mokotowskiego. Warsztaty charette są organizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, renomowaną pracownię urbanistyczną MAU oraz firmę Mediatorzy.pl. Jest to trzeci etap procesu konsultacji społecznych-partycypacyjnego opracowania koncepcji zagospodarowania i użytkowania Pola Mokotowskiego.

Celem warsztatów jest uwzględnienie postulatów zgłaszanych i zdiagnozowanych na wcześniejszych etapach i zarekomendowanie rozwiązań organizacyjnych, projektowych lub regulaminowych odpowiadających na potrzeby użytkowników Pola. Wspólnie z mieszkańcami oraz użytkownikami Pola Mokotowskiego zostanie wypracowana całościowa, spójna wizja parku i jasna strategia postępowania przy wprowadzaniu szczegółowych usprawnień w parku. Warsztaty przeprowadzone będą w nowatorskiej formie „charrette”.

Warsztaty „charrette” są narzędziem planistycznym i projektowym. Termin „charrette” został przejęty z tradycji francuskich Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pod koniec XIX w. określał małe wózki używane przez asystentów do zbierania rysunków na egzaminach. Profesjonalne warsztaty „charrette” pojawiły się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. i zmieniły podejście planistyczne w tym kraju. Obecnie są również stosowane w Europie. Dzisiejsze charette cechuje szybkość i syntetyczność opracowania oraz praca warsztatowa.

Tematami przewodnimi warsztatów będą:

(1) Zieleń na Polu – Pole jako ekosystem przyrodniczy, bioróżnorodność w parku;

(2) Komunikacja – projektowanie przestrzeni, z których wygodnie korzystać będą piesi, rowerzyści, rolkarze i inni użytkownicy;

(3) Funkcje na Polu – planowanie rozmieszczenia i sposobu realizacji funkcji rekreacyjnej i kulturalnej dla użytkowników o różnych potrzebach i rożnych grup wiekowych, animacje społeczno-kulturalne na Polu, kawiarnia/gastronomia, mała architektura;

(4) Pies na Polu – jak odpowiedzieć na potrzeby właścicieli psów i potrzeby innych użytkowników parku;

(5) Wydarzenia i imprezy na Polu – wytyczne i zasady dotyczące organizacji imprez na Polu.

Kiedy: 14 kwietnia o 17:30 do 20 kwietnia o 20:30
Gdzie: Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213,