Jakie będą miasta przyszłości?Propertydesign.pl - 11-02-2016 13:29


Nie sposób określić jednoznacznie, w jaką stronę pójdzie rozwój miast. Receptę na siebie musi znaleźć każde miasto - mówił Andrzej M. Chołdzyński, architekt i prezes zarządu AMC Andrzej M. Chołdzyński podczas sesji „The sky is the limit… – miasta przyszłości – wyzwania, wizje, perspektywy”.

Każde miasto jest trochę inne. Ma odmienną historię, czas trwania, geografię, klimat itd. – podkreślił Chołdzyński i dodał, że Singapur nie ma nawet sto lat, a w tej chwili jest bardzo popularnym miastem, zaś Florencja z bogatą historią traktowana jest przez niektórych jako swoiste muzeum.

- Różne są procesy narastania miast. Każde miasto boryka się z innymi problemami. Ich rozwój będzie tak różny jak są od siebie odmienne – zaznaczył architekt i dodał, że ważne jest zachowanie lokalnej tożsamości miast. – Być światowym, ale przy zachowaniu tożsamości lokalnej – podkreślił.