Jeden z głównych mostów Bielska-Białej ma być wymieniony na nowyPAP - 14-02-2022 12:30


Most Włókniarzy, znajdujący się w centrum Bielska-Białej, w najbliższym czasie będzie musiał zostać wymieniony na nowy. Taka jest konkluzja ekspertyzy przeprowadzonej na zlecenie komunalnego Miejskiego Zarządu Dróg – podał bielski magistrat.

Jacek Kachel z wydziału prasowego bielskiego urzędu miejskiego poinformował, że w ekspertyzie pracownia inżynierska zwróciła uwagę m.in. na rozległy i zaawansowany stopień skorodowania betonu oraz stali. "Należy wykluczyć wszelkie rozważania o remoncie, a nawet czasowym wzmocnieniu. Most ten w najbliższym czasie powinien być przebudowany" - brzmi konkluzja.

Kachel wskazał, powołując się na ekspertyzę, że obecny stan techniczny mostu "wynika głównie ze złej jakości materiału użytego do izolacji góry płyty pomostowej i braku możliwości odpływu wody gromadzącej się pod nawierzchnią".

Urzędnik poinformował, że MZD ogłosił już przetarg na opracowanie projektu rozbudowy mostu wraz z budową nowej przeprawy rzece Białej. "Firma, która zwycięży, musi przygotować dokumentację obejmującą przede wszystkim rozbiórkę dotychczasowej przeprawy, a także budowę nowego, jednoprzęsłowego mostu. Potrzebna będzie również regulacja koryta rzeki Białej oraz budowa tymczasowej kładki dla pieszych" - poinformował.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 11 miesięcy na realizację zadania.

Most Włókniarzy jest jedną z głównych przepraw w Bielsku-Białej.