Jedno z najpiękniejszych miejsc w Gdyni w nowej odsłonieUM Gdynia - www.gdynia.pl - 05-06-2020 10:48


Zespół urbanistyczny Kamiennej Góry figuruje w rejestrze zabytków nieruchomych województwa pomorskiego. Ze względu na charakter zabudowy, zieleń i niepowtarzalne widoki rejon ten należy do ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców. Również turyści chętnie korzystają z kolejki szynowej, aby móc podziwiać gdyńską panoramę.

- Kamienna Góra to jedno z najpiękniejszych miejsc w Gdyni, uwielbiane przez mieszkańców. Dzięki rewitalizacji zyska ona nowe funkcjonalności. Zadaszony amfiteatr, nowoczesne ławki, odwodnione i utwardzone ścieżki, bezpieczne schody, toalety oraz winda łącząca taras górny ze środkowym to elementy, które zdecydowanie podniosą komfort przebywania w tej przestrzeni. Jeszcze w tym sezonie udostępnimy zrewitalizowany teren gdynianom oraz naszym gościom. Będzie to możliwe, gdy tylko otrzymamy pozytywną decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – zapowiada Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Wszystkie udogodnienia i elementy małej architektury będą z pewnością dostrzeżone przez mieszkańców. Ale nie zapomnijmy, że ta inwestycja to w dużej mierze roboty podziemne. Wykonaliśmy tu bowiem instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, deszczową, które zyskały odpowiednie przyłącza do sieci. Zadbaliśmy też o instalację elektryczną, oświetlenie oraz monitoring. To niezwykle ważne aspekty każdej inwestycji, które rzutują na jej bezpieczeństwo i funkcjonalność – tłumaczy Wojciech Folejewski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Zrewitalizowany teren zyskał dodatkowo nowe nasadzenia w postaci bylin oraz krzewów. Obszar pomiędzy widownią a sceną oraz skarpa łącząca górny taras z dolnym został obsiany trawą.

- Zakres robót obejmował wiele branż, dlatego przy odbiorze tej inwestycji konieczny był udział specjalistów od konstrukcji budowlanych, instalacji sanitarnych, dróg, elektryczności i architektury zieleni. Chcemy, aby teren był w pełni bezpieczny i zaadaptowany do potrzeb starszych i młodszych mieszkańców - wyjaśnia inż. Halina Golenia, Kierownik Referatu ds. Małej Architektury Miejskiej, która koordynowała tę inwestycję z ramienia ZDiZ.

Informacja o zakończeniu robót budowlanych i wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wpłynął już do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Łączny koszt remontu to prawie 9 700 000 zł.