Jest miejscowy plan dla Parku Cytadelawww.poznan.pl - 08-07-2021 09:44


Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Parku Cytadela w Poznaniu. Taką decyzję podjęli poznańscy radni podczas wtorkowej sesji rady miasta. To kolejny dokument gwarantujący ochronę terenów cennych przyrodniczo w obszarze klinów zieleni Poznania.

Plan pozwoli ochronić i wyeksponować wartości historycznych pozostałości fortyfikacji obronnych Fortu Winiary. Jego celem jest także zachowanie obecnego, historyczno-rekreacyjnego charakteru parku oraz ochrona cennego przyrodniczo i krajobrazowo fragmentu klina zieleni Poznania.

Proces przygotowania planu dla tego obszaru poprzedzony był drobiazgową inwentaryzacją terenu parku. Szczegółowo obliczono powierzchnie utwardzone, przeanalizowano wpływ zasad ochrony zimujących nietoperzy na możliwe zagospodarowanie czy plany zmiany organizacji ruchu w strefie dworca Poznań Garbary.

W ramach konsultacji społecznych, zwiększających udział społeczeństwa w procedurze planistycznej, wpłynęło niemal 22 tys. wniosków od mieszkańców, które dotyczyły przede wszystkim zachowania i utrzymania funkcji parku z usługami uzupełniającymi, zakazu budowy nowych ulic i parkingów oraz budowy obiektów wymagających wprowadzenia na teren Parku Cytadela dodatkowego ruchu samochodowego.

Uchwalony we wtorek, 6 lipca przez radę miasta miejscowy plan dla Parku Cytadela uwzględnił wnioski mieszkańców i wprowadził szereg zapisów zabezpieczających tą cenną dla każdego poznaniaka przestrzeń parkową. To kolejny już plan gwarantujący ochronę terenów cennych przyrodniczo w obszarze klinów zieleni Poznania.