REKLAMA
PARTNER PORTALU
×

Szukaj w serwisie

Katowice chcą rewitalizować dzielnicę Załęże

  • Autor: PAP
  • 27 lut 2018 09:45
fot. shutterstock

Samorząd Katowic, które jako pierwsze miasto w Polsce dołączyły do projektu Resilient Europe, koordynuje w nim rewitalizację dzielnicy Załęże. Działania te wpisują się w założenia rezyliencji, czyli nadawania społecznej odporności i elastyczności rewitalizowanym obszarom.

REKLAMA

Zespół podczas spotkań określił czynniki wzmacniające rezyliencję Załęża w kilku wymiarach, m.in. gospodarczym, społecznym, przestrzennym i instytucjonalnym. Wykreował też wizję dzielnicy oraz służące jej osiągnięciu cele i działania. W poniedziałek miasto zorganizowało w tej sprawie konferencję, której uczestnicy sygnalizowali, że choć część działań wymaga jeszcze szczegółowego zaplanowania, wiadomo już, że w Załężu będą realizowane ważne dla dzielnicy projekty - odpowiadające potrzebom mieszkańców.

Przedsięwzięciem infrastrukturalnym będzie rewitalizacja położonego w centrum dzielnicy Placu Londzina. W przeszłości mieścił się tam park przylegający do dawnej siedziby regionalnej dyrekcji spółki Giesche.

Obecnie zaplanowano uporządkowanie tamtejszej zieleni, budowę miejsca i infrastruktury dla mobilnej sceny, budowę placu zabaw, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a także elementów małej architektury i oświetlenia. Miasto, oszacowany na 1,4 mln zł projekt, którego realizacja powinna zostać zakończona w tym roku, zgłosiło w konkursie dot. rewitalizacji obszarów zdegradowanych w centralnej części województwa śląskiego w ramach tzw. ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Jeden z przewidzianych do II połowy 2020 r. projektów społecznych dla Załęża zakłada funkcjonowanie "Centrum Społecznościowego - Nasze Załęże", które ma poprawić funkcjonowanie społeczne i wzmocnić potencjał społeczno-zawodowy mieszkańców zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Będą to m.in.: spotkania z animatorami lokalnymi, treningi umiejętności wychowawczych i rodzicielskich, klub rodzica, aktywizacja zawodowa (w tym treningi umiejętności społecznych, konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym, kursy kwalifikacyjne i staże zawodowe), indywidualny trening pracy, akademia lidera, klub społecznościowy dla dzieci i młodzieży, punkt poradnictwa i informacji obywatelskiej, działania środowiskowe i kulturalne.

Specjalne przedsięwzięcie, zakładające aktywizację społeczną, edukacyjną, i kulturalną, jest kierowane do osób w wieku senioralnym z Załęża i ich rodzin. Będą to m.in.: senioralna akademia obywatelska, warsztaty obsługi komputera i nowych technologii, seminaria nt. praw i obowiązków seniorów, działania środowiskowe i samopomocowe (pikniki, wycieczki, wyjścia integracyjne) czy też zajęcia ruchowe, warsztaty relaksacyjne, manualne i zabiegi pielęgnacyjne.

Niezależnie od udziału w projekcie Resilient Europe, Katowice zapisały problematykę rezyliencji w swoim wniosku o udział w Partnerskiej Inicjatywie Miast - przedsięwzięciu Ministerstwa Rozwoju przenoszącym na skalę krajową model unijnej inicjatywy Urbact.

W tym projekcie do kwietnia 2019 r. Katowice - jako lider działającej już sieci Partnerskiej Inicjatywy Miast dotyczącej rewitalizacji (powołano też sieci dot. mobilności miejskiej i jakości powietrza) - mają skoordynować wypracowanie przez zaangażowane w sieć miasta potrzebnych im rozwiązań rewitalizacyjnych. Powstać mają też związane z tym rekomendacje dot. zmian prawa.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie