REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Katowice wiodą rewitalizacyjny prym

  • Autor: PAP
  • 12 sty 2018 09:44
Katowice wiodą rewitalizacyjny prym
Fot. pixabay

Do kwietnia 2019 r. Katowice - jako lider dotyczącej rewitalizacji sieci Partnerskiej Inicjatywy Miast - mają skoordynować wypracowanie przez zaangażowane w sieć miasta potrzebnych im rozwiązań rewitalizacyjnych. Powstać mają też związane z tym rekomendacje zmian prawa.

REKLAMA

Partnerska Inicjatywa Miast to przedsięwzięcie Ministerstwa Rozwoju przenoszące na skalę krajową model unijnej inicjatywy Urbact. Urbact jest europejskim programem wymiany doświadczeń i wyników badań, promującym zrównoważony rozwój miast. Służy ułatwianiu i finansowaniu wymiany doświadczeń oraz wzajemnemu uczeniu się przez miasta europejskie, które w tym celu organizują się w sieci tematyczne.

Trzy sieci tematyczne zaproponowało MR przygotowując pilotaż Partnerskiej Inicjatywy Miast - jako jeden z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Sieci te dotyczą obszarów: rewitalizacji, mobilności miejskiej i jakości powietrza. Liderem sieci dotyczącej rewitalizacji zostały w ub. roku Katowice.

Dotąd w ramach Inicjatywy odbyły się już spotkania - zarówno liderów sieci, jak i poszczególnych grup tematycznych. W czwartek w Katowicach zakończyło się pierwsze spotkanie partnerów sieci rewitalizacyjnej, do której należą też: Stalowa Wola, Gdynia, Hrubieszów, Łosice, Ostróda, Pabianice, Przemyśl, Tomaszów Lubelski, Gryfino, Świebodzice oraz Malbork.

Jak poinformowała PAP w czwartek zajmująca się przedsięwzięciem Agnieszka Hajduk-Smaczniewska z wydziału rozwoju katowickiego urzędu miasta, w programie dwudniowego spotkania znalazły się prace merytoryczne dotyczące rewitalizacji, poznawanie Katowic i doświadczeń miasta płynących z procesu transformacji (dotyczących m.in. Strefy Kultury oraz Nikiszowca), a także praca nad "fiszką" sieci, czyli opracowaniem jej planu i założeń.

Uczestniczy spotkania rozmawiali m.in. o udziale społeczności lokalnej w przekształcaniu obszarów zdegradowanych. Padł przykład zabytkowej katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, gdzie wieloletnia praca osób związanych z miejscowym ośrodkiem pomocy społecznej, a potem stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych, pomaga dotkniętemu problemami miejscu.

W Katowicach partnerzy sieci zaproponowali też już kształt Miejskich Inicjatyw Działań, które mają być głównym efektem pilotażu na poziomie lokalnym. Będą to wypracowane przez poszczególne miasta zbiory rozwiązań i projektów odnoszących się do lokalnie zidentyfikowanych przezeń problemów związanych z rewitalizacją.

Katowice będą tu chciały opracować zintegrowany plan działania dla kolejnej zdegradowanej dzielnicy - Bogucic. Inne miasta zgłaszały np. potrzeby związane z programami rozwoju gospodarczego, kwestiami związanymi z urbanistyką i architekturą czy metodami włączania partnerów społecznych w proces rewitalizacji.

"Różne potrzeby wynikają m.in. z tego, że miasta są na różnym etapie, jeśli chodzi o proces rewitalizacji, a także mają inne doświadczenia oraz specyfikę, w tym: historię, dziedzictwo, profil. Katowice prowadzą skoordynowany proces rewitalizacji, w oparciu o kolejne edycje programu rewitalizacji już od 2004 r. Wiele procesów przeprowadziliśmy z sukcesem, co pozwala nam na podzielenie się wiedzą z partnerami" - wskazała Hajduk-Smaczniewska.

"(W obrębie sieci - PAP) wyznaczyliśmy już cele, wyznaczyliśmy podgrupy miast, które wpisują się w poszczególne cele. Zakładamy w tej sieci nauczenie się i zastosowanie mechanizmów, które zapewniają komplementarność procesów rewitalizacji, co więcej - z nałożeniem atrybutów rezyliencji" - zasygnalizowała.

Wyjaśniła, że chodzi o stosunkowo nowe w Polsce podejście zakładające uodpornienie, nadanie prężności i elastyczności rewitalizowanym obszarom. Rewitalizacja ma bowiem przywracać je do życia, natomiast kolejnym etapem powinny być działania skutkujące usamodzielnieniem obszaru i jego społeczności, aby potrafiły one samodzielnie radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi.

W tym kontekście Katowice uczestniczą m.in. w projekcie Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych, realizowanym w ramach programu URBACT III. Problematykę rezyliencji Katowice zapisały też w swoim wniosku o udział w Partnerskiej Inicjatywie Miast - w formule lidera sieci rewitalizacyjnej.

Przewidywany termin trwania prac sieci to kwiecień 2019 r. Wówczas gotowe powinny być poszczególne Miejskie Inicjatywy Działań; miasta partnerskie powinny też wypracować zbiór rekomendacji do zmiany przepisów związanych z rewitalizacją (ostateczny kształt będą nadawały im miasta - liderzy sieci we współpracy z ekspertami oraz opiekunami sieci ze strony Ministerstwa).

Katowice pracują w Partnerskiej Inicjatywie Miast we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, a także z ekspertem tematycznym. Ekspertem w sieci dotyczącej rewitalizacji jest Hanna Gill-Piątek, która w przeszłości pracowała m.in. nad łódzkimi rozwiązaniami dotyczącymi tego zagadnienia. Rolą eksperta jest czuwanie nad merytoryczną stroną prac sieci.

Pilotaż sieci tematycznej poświęconej rewitalizacji w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast (z Katowicami jako liderem sieci) jest przedsięwzięciem horyzontalnym Programu dla Śląska, który z kolei jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W Programie dla Śląska przypomniano m.in., że Czechowice Dziedzice, Cieszyn oraz Jastrzębie-Zdrój biorą udział w sieci Partnerskiej Inicjatywy Miast poświęconej mobilności miejskiej, natomiast Pszczyna oraz Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - w sieci zajmującej się jakością powietrza.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie