REKLAMA
×

Szukaj w serwisie

Katowickie parki odzyskają dawny blask

  • Autor: katowice.eu
  • 18 sty 2018 13:38
Katowickie parki odzyskają dawny blask
fot. unsplash

Katowice pozyskały wielomilionowe wsparcie z Unii Europejskiej na rewitalizację parków: Boguckiego i parku Olimpijczyków w Szopienicach, a także zlokalizowanych tam budynków, które służyć będą lokalnym społecznościom. Pierwszy projekt zostanie dofinansowany kwotą ponad 5 milionów złotych, a drugi – ponad 1,6 mln zł.

REKLAMA

 – Metropolitalną pozycję Katowic budujemy nie tylko w oparciu o wysokie technologie, potencjał uczelni wyższych, ale też rozwój kultury, sportu i propagowanie zdrowego trybu życia i codziennej rekreacji. Zależy nam na tym, by całe rodziny mogły aktywnie spędzać czas wolny. Jednocześnie pamiętamy, jak ważnym zadaniem jest rewitalizacja społeczna i urbanistyczna zdegradowanych terenów poprzemysłowych. Wykorzystujemy w tym celu fundusze unijne, zarówno na twarde projekty infrastrukturalne, ale i tzw. miękkie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wszystko to służy nadrzędnemu celowi, jakim jest stała poprawa jakości życia katowiczan – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Park Bogucki

W ramach rewitalizacji Parku Boguckiego zostanie rozbudowany plac zabaw, powstaną ścieżka sensoryczna i minizielnik dla dzieci. Dorośli będą mogli poćwiczyć na siłowni na świeżym powietrzu,  szachiści – pograć w plenerze, a właściciele czworonogów – wyprowadzić swoich pupili na specjalny wybieg.  Rozebrana zostanie istniejąca scena, a w zamian w parku znajdzie się miejsce na plac pod scenę mobilną oraz widownię. – Wszystkie zaplanowane prace dotyczące przestrzeni parkowej podyktowane są chęcią przywrócenia jej pierwotnego, wypoczynkowego i rekreacyjnego charakteru – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej.

Ponadto przebudowane i wyremontowane będą lokale w budynkach położonych przy ul. Markiefki 64 i 68. – Katowice po raz kolejny pozyskały fundusze Unii Europejskiej, tym razem na projekt będący odpowiedzią na problemy dzielnicy Bogucice, wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji, takie jak: brak inwestycji, które odpowiadają stricte potrzebom mieszkańców, w tym między innymi rewitalizacji Parku Boguckiego oraz wyznaczenie miejsca centralnego dla tego obszaru. Zagospodarowanie parku umożliwi organizację wydarzeń plenerowych, sportowych, inicjatyw lokalnych. Dostosowanie lokali przy ul. Markiefki oraz przestrzeni parku jest niezbędne do funkcjonowania programu wspierającego reintegrację zawodową mieszkańców dzielnicy, organizowania społeczności lokalnej, Akademii Lidera Społeczności Lokalnej, Punktu Poradnictwa i Informacji Obywatelskiej, działań środowiskowych i inicjatyw, kierowanych do społeczności lokalnej oraz działań kulturalnych – ocenia Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice.

Program został zgłoszony pod nazwą ”Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice-rewitalizacja Parku Boguckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Planuje się, iż realizacja inwestycji zakończy się jeszcze w 2018 roku. Całkowita wartość projektu to 6 089 869,46 zł, w tym wartość dofinansowania z EFRR – 5 047 319,40 zł.

Park Olimpijczyków

Drugi z dofinansowanych projektów będzie wdrażany w Szopienicach. Obejmie on adaptację pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej na potrzeby Centrum Animacji Młodzieżowej oraz rewitalizację Parku Olimpijczyków. W tym ostatnim pojawią się nowe urządzenia. Dzieci z pewnością ucieszą się z nowej piaskownicy, trampoliny, zjeżdżalni, zjazdu linowego, huśtawek, ogrodu sensorycznego, a dorośli – z siłowni pod chmurką. – Urządzenia zostały dobrane w taki sposób, by pobudzać kreatywność dzieci, a także zwiększać możliwości ruchowe –  mówi dyrektor ZZM. Zagospodarowane zostanie też miejsce imprez w północno-wschodniej części parku.

Projekt „Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Centrum Animacji Młodzieżowej w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice”, podobnie jak poprzedni, ma na celu przede wszystkim aktywizację mieszkańców rewitalizowanego obszaru dzielnicy.

Infrastruktura powstała w wyniku powyższej inwestycji będzie wykorzystywana w szczególności do realizacji dwóch projektów zainicjowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego:
- Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap (2014-2020),
- Centrum Społecznościowe w Szopienicach - I etap (2014-2020).

Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach ma na celu integrację i edukację młodzieży, pokazanie i wspieranie pozytywnych wartości, odpowiedzialności, systematyczności i współpracy. Przede wszystkim jednak stworzy alternatywę dla spędzania wolnego czasu. W ramach Centrum planuje się wsparcie oddolnych inicjatyw przez animatorów lokalnych. Centrum będzie miejscem na debaty społeczne, działania diagnozujące potrzeby, miejscem aktywizacji i innowacji. Planuje się też utworzenie Punktu Informacji Obywatelskiej, organizację warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych, wydarzeń specjalnych, konsultacji, wyjazdów. – Nie mniej ważne jest umożliwianie osobom korzystającym z Centrum Animacji Młodzieżowej realizacji lokalnych przedsięwzięć,  promowanie trzeźwego stylu życia wśród młodzieży oraz idei wolontariatu i samopomocy. Działania będą ukierunkowane zarówno na rozwój osobisty młodych osób, jak również kształtowanie postaw obywatelskich – dodaje Małgorzata Domagalska.

Zakończenie tej inwestycji przewiduje się na IV kwartał bieżącego roku. Całkowita wartość tego projektu wynosi 1.915.317,35 zł, a przyznane dofinansowanie z EFRR sięga 1.626.974,25 zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie