Kładka na Westerplatte już gotowamiasto.sopot.pl - 26-08-2016 15:59


Wcześniej niż zakładano, udało się zakończyć główne prace konstrukcyjne związane z remontem i przebudową kładki dla pieszych nad jarem w ciągu ulicy Obrońców Westerplatte w Sopocie.

Do wykonania zostały drobne prace kosmetyczne na terenie inwestycji oraz jego uporządkowanie.

Roboty trwały od maja i polegały na wymianie przęsła oraz skrajnych podpór stalowych. Podpora środkowa została usunięta. Konstrukcję nośną stanowi stalowa, trójprzęsłowa, dwudźwigarowa belka ciągła. Przęsła kładki dla pieszych wykonano jako dwudźwigarowe w rozstawie 1,5 m. Lokalizacja podpór skrajnych pozostała bez zmian.

W ramach inwestycji wykonano nowe filary stalowe o geometrii i kształcie zgodnym z istniejącymi. Według projektu przewiduje się wykonanie podświetlenia kładki na dwa sposoby: oświetlenie zlokalizowane w poręczy barierki i oświetlenie dodatkowe, zamontowane w pylonach, doświetlające pomost kładki. Tym samym miejsce to stanie się jeszcze bardziej magiczne, klimatyczne i sprzyjać będzie wieczornym spacerom.