Kładka pieszo-rowerowa połączy Powiśle z Pragą. Jest już gotowa koncepcjaPropertydesign.pl - 08-03-2016 11:30


Warszawski ratusz zdecydował, że na Wiśle powstanie kładka pieszo-rowerowa. Miasto planuje zabezpieczyć pieniądze niezbędne do realizacji projektu kładki na linii ulic Karowej i Okrzei. Koncepcja kładki już jest, przygotowała ją Małgorzata Dembowska.

O koncepcji kładki pisaliśmy w ubiegłym roku, gdy praca Małgorzaty Dembowskiej pod kierunkiem prof. Ewy Kuryłowicz otrzymała Dyplom Roku za najlepsze prace projektowe WA PW.

- Ideą projektu jest połączenie Pragi z Powiślem kładką, która ułatwi pieszym i rowerzystom przemieszczanie się. Sądzę, że nie mamy świadomości, że z rejonu Krakowskiego Przedmieścia na Pragę możemy przejść w 20 minut wolnym spacerkiem - mówi autorka projektu architekt Małgorzata Dembowska. - Będzie to ułatwione dzięki zlokalizowaniu kładki pieszo-rowerowej łączącej ulice Okrzei i Karową.

Układ ten wykorzystuje historyczny trakt Osi Saskiej jako jej przedłużenie.

Prof. Ewa Kuryłowicz podkreśla, że bardzo się cieszy, że praca Małgorzaty została zauważona i doceniona. - Ten projekt ma duże szanse na powodzenie, ponieważ jest bardzo dobrze przemyślany, bardzo dobrze wykonane jest studium urbanistyczne - mówi architekt.

Osobą odpowiedzialną ze strony miasta za przygotowanie otwartego konkursu architektonicznego na projekt kładki pieszo-rowerowej będzie Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Teraz musi powstać projekt architektoniczny.