Klimatyczne centrum GdyniUM Gdynia - www.gdynia.pl - 16-03-2020 16:50


Klimatyczne centrum to metamorfoza w sercu Gdyni. Jedną z pierwszych realizacji zmian w przestrzeni – będą ulice Starowiejska i Abrahama. Właśnie poznaliśmy oferty na opracowanie koncepcji wielobranżowej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla tej inwestycji.

- KLIMATyczne Centrum to dojrzały projekt, nad którym pracowaliśmy od wielu miesięcy i który będziemy konsekwentnie realizować w najbliższym czasie. Zależy nam, by w sercu Gdyni panował jeszcze bardziej przyjazny klimat dla mieszkańców. Dlatego rozpoczynamy tworzenie KLIMATycznego Centrum od jednego z najtrudniejszych zadań inwestycyjnych. Nowa odsłona przestrzeni będzie zielona oraz pełna życia. Będzie w niej bezpiecznie i estetycznie – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Decyzje dotyczące przebudowy ulic Starowiejskiej oraz Abrahama zostały podjęte po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W planach zmian jest: rewitalizacja przestrzeni, uporządkowanie sposobu parkowania, wprowadzenie licznych elementów zieleni. Metamorfoza ma na celu uspokojenia ruchu i zwiększenia komfortu pieszych oraz rowerzystów, przy jednoczesnym podniesieniu estetyki tej wyjątkowej przestrzeni miejskiej.

- Ulice Starowiejska, Abrahama i 10 Lutego są częścią historycznego układu urbanistycznego uznanego za pomnik historii, uspokojenie ruchu i stworzenie przyjaznej i urokliwej przestrzeni miejskiej na tym obszarze jest jednym z głównych elementów KLIMATycznego Centrum – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju - Cieszy mnie także fakt, że do przetargu zgłosiło się dwóch wykonawców, a jest to pierwsze postępowanie przetargowe w ramach projektu - dodaje Marek Łucyk.

Rozwiązania projektowe mają wprowadzić poprawę warunków ruchu pieszego przy uwzględnieniu potrzeb ruchu kołowego, samochodowego i rowerowego, na tym odcinku obowiązywać będzie prędkość do 20 km/h. Pojawią się także rozwiązania drogowe spowalniające ruch m.in. wyniesione skrzyżowania ulicy Starowiejskiej z ul. 3 Maja i ul. Władysława IV czy przewężenia na wjazdach na ulicę. Rozdzielone zostaną także, kierunki ruchu ogólnego i kontraruchu dla rowerów, na wszystkich wjazdach i wyjazdach. Nowoprojektowane trasy rowerowe przewidziane zostaną jako dwukierunkowe na istniejących nawierzchniach jezdni, połączone już z istniejącymi odcinkami dróg rowerowych.

Odcinek ulicy Starowiejskiej na wysokości pomnika Gdynian Wysiedlonych, od strony północnej, ma zostać wyłączony dla ruchu kołowego – z dostępem tylko dla pojazdów służb i mieszkańców.

W obrębie ulicy Starowiejskiej utworzone zostaną strefy wypoczynku z małą architekturą i gastronomią wakacyjną, otoczone zielenią z nowym oświetleniem ulicznym. Rozwiązania będą dostosowane do potrzeb osób w różnym wieku oraz dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na tym obszarze ze względu na historyczny charakter przestrzeni, elementy nie mogą naruszać istniejących nawierzchni jezdni i części ulicy tj. krawężniki, kostka kamienna, a zastosowane nowe materiały – będą nawiązywać do rozwiązań historycznych.

Oferty złożone przez wykonawców (kwota zaplanowana w budżecie miasta na zadanie: 580 068,00 zł brutto): Konsorcjum: LIDER: mamArchitekci Sp. z o. o. z Warszawy /uczestnik: A2P2 architecture&planning z Gdańska - 735 540,00 zł brutto, czas wykonania 36 tygodni i Highway Sp. z o. o. z Gdańska - 823 120,00 zł brutto, czas wykonania 36 tygodni.