Kolejna kamienica w Bydgoszczy odzyska blaskUM Bydgoszcz - 08-04-2021 16:43


Jak podaje UM Bydgoszcz, w Bydgoszczy trwają przygotowania do remontu kamienicy przy ul. Mazowieckiej 15. ADM zleca przetarg na I etap prac budowlanych.

Trzykondygnacyjna kamienica zlokalizowana przy ul. Mazowieckiej w Bydgoszczy wzniesiona została w 1892 roku. Usytuowany w zabudowie pierzejowej budynek był jednym z najokazalszych kamienic przy tej ulicy w momencie jego wznoszenia, z licznymi zdobieniami, jak naczółka okienna, gzymsy, boniowanie czy płaskorzeźby.

Przeczytaj także >> Bydgoszcz zadba o pieszych

Dla budynku w ubiegłym roku opracowana została dokumentacja projektowa zakładająca kompleksowy remont elewacji. W I etapie prace zlecone zostaną od frontu kamienicy. Projekt zakłada między innymi prace konserwatorskie przy odtworzeniu wszystkich uszkodzonych zdobień i tynków. Budynek utrzymany będzie w beżowej kolorystyce.

Obecnie trwa przetarg, w którym wybrany zostanie wykonawca prac budowlanych. Po podpisaniu umowy prace zajmą około 3 miesiące.