Kolejna ulica w Poznaniu zostanie przebudowana. W planach deptakPAP - 08-05-2020 10:22


Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg, który ma wyłonić wykonawcę prac zaplanowanych na ul. Kwiatowej w Poznaniu. Po modernizacji, kolejna ulica w centrum stanie się deptakiem.

"Inwestycja na ul. Kwiatowej to kolejny element prac związanych z rewitalizacją centrum Poznania, których celem jest m.in. uspokojenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie tzw. strefy zamieszkania" - podkreślił wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Marcin Gołek.

Jak dodał, nawierzchnia ul. Kwiatowej jest w złym stanie technicznym i wymaga wzmocnienia konstrukcji. Jezdnię ograniczają krawężniki, zaś po obu jej stronach zlokalizowane są chodniki i miejsca postojowe.

Spółka podała, że po przebudowie - podobnie jak sąsiednia ul. Półwiejska - ul. Kwiatowa będzie deptakiem. Jezdnia i chodniki uzyskają nawierzchnię z kostki granitowej, a ograniczał je będzie krawężnik o wysokości 2 cm. Wybudowany zostanie nowy kanał technologiczny, powstaną nowe dojazdy do posesji, pojawią się nowe oświetlenie i zieleń. Spóła wskazała, że uspokojeniu ruchu służyć będzie nie tylko wprowadzenie na ul. Kwiatowej strefy zamieszkania, ale i wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w kierunku od ulicy Półwiejskiej do ulicy Rybaki.

"Na wykonanie prac, umożliwiających wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wybrany w postępowaniu przetargowym wykonawca będzie miał maksymalnie 74 dni od podpisania umowy. Nasadzenia zieleni przewidziane są w pierwszej połowie listopada" - podała spółka.

Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu swoje oferty mogą składać do 22 maja.