Kolejne pozwolenia na rozbudowę metraPAP - 09-03-2016 09:08


Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał cztery kolejne pozwolenia na rozbudowę drugiej linii stołecznego metra; dotyczą one stacji po prawej stronie Wisły.

Miasto Stołeczne Warszawa może rozpocząć prace budowlane, które zgodnie z projektem obejmują m.in.: budowę stacji nr C17 o roboczej nazwie Targówek, przebudowę stacji Dworzec Wileński, budowę dwóch wentylatorni, tuneli oraz infrastruktury technicznej - torów odstawczych, wejść, wind, klatek schodowych itp. - napisano w komunikacie prasowym.

Zaznaczono, że pozwolenia wydane przez wojewodę mają rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z decyzją środowiskową, roboty budowlane i późniejsze eksploatowanie metra maja być prowadzone z uwzględnieniem ochrony zieleni, bezpiecznego gospodarowania odpadami i minimalizowania hałasu. Inwestor jest zobowiązany wykonać ekspertyzy techniczne odporności budynków na drgania.

W połowie lutego wojewoda wydał dwie pierwsze decyzje o pozwoleniu na rozbudowę II linii metra. Warszawa złożyło w sumie 13 wniosków, siedem postępowań jest w toku.

Pod koniec października 2015 r. Metro Warszawskie wybrało firmy, które rozbudują centralny odcinek II linii metra o kolejnych sześć stacji (tzw. etap 3+3). Turecka firma Gulermak wybuduje trzy stacje w kierunku Bemowa, a włoska Astaldi trzy w kierunku Targówka. Pierwsza z nich wyceniła swoje usługi na 1,1 mld zł, a druga na 1 mld zł. Obie firmy wcześniej tworzyły konsorcjum, które zbudowało centralny odcinek II linii metra.