Kolejne stacje kolejowe ze zmodernizowanymi peronamiPropertyDesign.pl - 14-04-2021 15:30


Wyższe perony ułatwiające wsiadanie do pociągów, nowe oświetlenie, wiaty i ławki, a także dostosowanie peronów do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się to niektóre ze zmian jakie PKP PLK wprowadzi na stacjach na odcinku Olsztyn Gutkowo – Dobre Miasto.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na projekt i roboty na odcinku Olsztyn Gutkowo – Dobre Miasto, na linii łączącej stolicę województwa z północną Warmią i granicą państwa. Umowa o wartości ponad 165 mln zł (netto), to kolejny krok PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w kierunku poprawy warunków podróży na trasie Olsztyn – Braniewo.

Przeczytaj także >> Warszawa Zachodnia: zaglądamy na plac budowy!

Efektem inwestycji będzie poprawa warunków obsługi podróżnych na stacjach w Olsztynie Gutkowie i w Dobrym Mieście oraz na przystankach Bukwałd, Cerkiewnik i Swobodna.

Pasażerowie kolei zyskają wyższe perony ułatwiające wsiadanie do pociągów. Zaplanowano nowe oświetlenie oraz wyposażenie przystanków w wiaty i ławki. Czytelne oznakowane oraz informacje z rozkładami jazdy ułatwią podróże. Większą dostępność kolei zapewni dostosowanie peronów do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.