Kolejny budynek zabytkowego szpitala w Rybniku wypięknieje



PAP - 06-08-2021 15:48


W ciągu najbliższego roku wyremontowany ma zostać drugi z dwóch głównych budynków zabytkowego kompleksu poszpitalnego Juliusz w Rybniku. Powstać w nim ma edukatorium nt. dziedzictwa miasta i regionu. Drugi główny budynek został odnowiony w ub. roku.

Chodzi o kompleks dawnego szpitala miejskiego nr 1 w Rybniku, zwanego "Juliuszem" (od historycznej postaci jego inicjatora, miejscowego lekarza i społecznika Juliusza Rogera). W poprzednich latach większa część zabudowań była niezagospodarowana, wśród nich dwa główne, najstarsze obiekty: "Juliusz" oraz "Rafał".

Przed rokiem oddano do użytkowania pierwszy z głównych budynków kompleksu po remoncie. W "Rafale" powstała przestrzeń wystawiennicza, którą w przyszłości ma wypełnić ekspozycja o historii medycyny i farmacji. Koszt modernizacji budynku to ponad 8,9 mln zł, z czego 5,5 mln zł zapewniła unijna dotacja.

Pawilon "Juliusz" to największy i najstarszy z zabytkowych budynków tworzących kompleks. W ostatnich latach rybnicki samorząd starał się o środki zewnętrzne na jego remont, z różnych źródeł.

Jak przekazał prezydent Piotr Kuczera "determinacja w poszukiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na remont dawnego szpitala zaowocowała powolną, choć konsekwentną realizacją planu przywrócenia mieszkańcom Rybnika całego zabytkowego kompleksu i sprawienia, by to miejsce zaczęło tętnić życiem, stając się ozdobą śródmieścia".

W piątek rybnicki samorząd podał, że rozstrzygnęło już przetarg na przebudowę i modernizację budynku "Juliusz". Modernizacja obejmie m.in. roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, elewacyjne z montażem stolarki okiennej oraz drzwi tymczasowych zewnętrznych, a także wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Prace za ponad 7,4 mln zł ma w ciągu roku wykonać rybnicka spółka Grani-Tec.

"Docelowo w wyremontowanym +Juliuszu+ ma powstać ekspozycja opowiadająca o przyrodzie Górnego Śląska. Planowana adaptacja obiektu zakłada utworzenie edukatorium prezentującego dziedzictwo kulturowe miasta i regionu" - zasygnalizowano w piątkowej informacji miasta.

Kompleks byłego Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera powstał na przełomie XIX i XX wieku. Składa się z czterech gmachów zlokalizowanych pomiędzy ulicą Miejską, Klasztorną i 3 Maja: pawilonu "Juliusz", pawilonu "Rafał", budynku byłego oddziału dermatologicznego oraz dawnego pogotowia ratunkowego. Częścią kompleksu jest również dawna, zdesakralizowana przyszpitalna kaplica, której właścicielem jest Stowarzyszenie Rybnik Nasze Miasto.

Remont pierwszego obiektu w tzw. Strefie Juliusza - pawilonu byłej dermatologii dawnego szpitala - rozpoczął się wiosną 2018 r. i trwał rok. W zmodernizowanym kosztem 3,6 mln zł pawilonie (z unijną 3 mln zł) miejsce znalazły m.in. Centrum Usług Wsparcia Rozwoju Rodziny, którego gospodarzem jest Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej i filia wojewódzkiego ośrodka adopcyjnego.

Niezależnie od prac prowadzonych przez samorząd, remont najmniejszego z historycznych segmentów kompleksu - budynku dawnej apteki, pod kątem sal do praktycznej nauki zawodów - podjęła rybnicka Izba Rzemieślnicza. Izba od 2011 r. we współczesnych budynkach dawnego szpitala prowadzi rzemieślniczą szkołę zawodową.

Budowę kompleksu szpitalnego w Rybniku Juliusz Roger zainicjował w latach 60. XIX wieku. Szpital oficjalnie otwarto w 1871 r. Jako Szpital Miejski nr 1 istniał do 2000 r., kiedy wszystkie oddziały przeniesiono do nowego obiektu w dzielnicy Orzepowice. Później większość budynków woj. śląskie przekazało powiatowi rybnickiemu; w 2016 r. przejęło je miasto.

Kompleks +Juliusz+ to gmachy z czerwonej cegły w stylu neoromańskim i neogotyckim. Obiekty tworzą kwartał, wewnątrz którego znajduje się niewielki park - zieleniec, nazywany Bukówką. Budynki szpitala znajdują się pod ochroną konserwatorską, zostały wpisane do rejestru zabytków woj. śląskiego.(PAP)

autor: Mateusz Babak