Kolejnych 17 biurowców Globalworth z certyfikatem BREEAM ExcellentPropertyDesign.pl - 07-07-2021 14:07


Właściciel i zarządca biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej, Globalworth, zakończył proces aktualizacji certyfikacji swoich budynków biurowych w Polsce. Tylko w pierwszej połowie tego roku do grona obiektów z certyfikatem BREEAM In-Use na poziomie Excellent dołączyło kolejnych 17 obiektów z portfela spółki.

Nowe lub zaktualizowane certyfikaty BREEAM In-Use na poziomie Excellent uzyskało 5 budynków kompleksu Quattro Business Park (A, B, C, D i V) oraz Rondo Business Park w Krakowie, Warsaw Trade Tower, Spektrum Tower i Skylight & Lumen w Warszawie, 3 budynki kompleksu A4 Business Park (A, B i C), 2 biurowce Silesia Star w Katowicach oraz Retro Office House i West Link we Wrocławiu.

- Tak wysoki poziom certyfikacji BREEAM In-Use dla kolejnych 17 budynków w naszym portfolio to efekt wytężonej pracy całego zespołu i wielomilionowych inwestycji poczynionych na technologiczną modernizację obiektów, która znacząco podniosła ich atrakcyjność i konkurencyjność na rynku biurowym - mówi Artur Apostoł, Chief Operating Officer w Globalworth Poland.

- Dzięki nieustającym modernizacjom nieruchomości Globalworth w Polsce wpisują się w nurt zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, tworząc jednocześnie komfortowe i bezpieczne miejsca do rozwoju działalności biznesowej naszych najemców. To nie jedyny przejaw prokologicznych działań naszej spółki. Na początku tego roku wszystkie 22 nieruchomości Globalworth w Polsce przeszły w 100 proc. na zieloną energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, takich jak elektrownie wodne i wiatrowe czy fotowoltaika - mówi Piotr Zatorski, Portfolio Projects Manager.

BREEAM In-Use jest wielokryterialnym systemem certyfikacji przeznaczonym dla istniejących budynków, użytkowanych przez okres minimum 2 lat. W ramach certyfikatu oceniane są zarówno rozwiązania proekologiczne zastosowane w budynku, jak i efektywność zarządzania obiektem. Pod uwagę bierze się m.in. jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność środków transportu miejskiego, użyte materiały budowlane, zarządzanie eksploatacją budynku czy gospodarkę wodną i odpadami.