Koniec z wycinką starodrzewia i usuwania zieleni na obszarach zabytkowychPAP - 07-09-2021 11:35


MKDNiS poinformował o nowych wytycznych dla konserwatorów zabytków, które mają pomóc w zachowaniu zieleni w miastach. Wynika z nich, że konserwatorzy nie pozwolą na inwestycje, które zakładają wycinkę starodrzewia i usuwanie zieleni w celu utwardzania betonem placów na obszarach zabytkowych.

O wejściu w życie nowych wytycznych dla wojewódzkich konserwatorów zabytków poinformowała w piśmie do marszałków województw wiceminister kultury i generalny konserwator zabytków Magdalena Gawin.

Zgodnie z nowymi wytycznymi konserwatorzy zabytków nie będą - jak podał we wtorek resort - "zezwalać na realizację inwestycji zakładających wycinkę starodrzewia i usuwanie zieleni w celu utwardzania betonem placów i innych przestrzeni publicznych na obszarach zabytkowych". Dlatego też - jak wyjaśniono - konieczna jest zmiana regulaminów konkursów, dotyczących przyznawania środków na projekty związane z rewitalizacją.

"Wojewódzcy konserwatorzy zabytków powinni zachęcać lokalne samorządy do utrzymania i eksponowania wartości krajobrazu kulturowego i zieleni zabytkowej, uwzględniając kompleksowo zagadnienia zarówno ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i środowiska przyrodniczego, a także odbudowy krajobrazów, które ucierpiały wskutek rozwoju ułomnej industrializacji i urbanizacji oraz bezkrytycznego naśladownictwa wzorców obcych kulturowo" - ogłosił MKDNiS.

"Ze względu na fakt, że część wytycznych będzie miało wpływ na działania jednostek samorządu terytorialnego, Generalna Konserwator Zabytków Magdalena Gawin zwróciła się do marszałków województw, którzy są dysponentami większości środków na rewitalizację, z prośbą o odpowiednią modyfikację regulaminów konkursów dotyczących przyznawania tych środków oraz przekazanie informacji o wprowadzonych zmianach do 30 października br." - podał resort, dodając, że wiceszefowa MKDNiS zaproponowała w tej sprawie spotkanie w ramach telekonferencji z marszałkami, a także w sprawie współpracy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Ministerstwo przypomniało również, że w ramach koordynowania działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków Generalny Konserwator Zabytków może ustalać ogólne kierunki i wytyczne określające sposób ich postępowania.

W ubiegłym tygodniu wiceszefowa MKDNiS Magdalena Gawin poinformowała, że wspólnie z Ministerstwem Środowiska będzie prowadzona kampania na rzecz zazieleniania miast. Zwróciła też uwagę, że problem betonowania miast w mniejszym stopniu dotyczy dużych miast, takich jak Warszawa czy Wrocław, a bardziej - miast powiatowych i byłych miast wojewódzkich. "Wspólnie z Ministerstwem Środowiska będziemy prowadzić kampanię zazieleniania miast. Teraz to nie będzie tylko polityka Ministerstwa Kultury, bo my możemy się wypowiadać o obszarach wpisanych do rejestru zabytków, a tu chodzi o wygląd miast w ogóle" - zapowiedziała.

Przypomniała też, że w okresie II Rzeczypospolitej administracja rządowa nakazywała samorządom nasadzanie dróg dojazdowych, powiatowych, wojewódzkich, placów i rynków drzewami, obecnie jednak nie pozwala na to ustawa samorządowa. "Ale wspólnie z Ministerstwem Środowiska możemy wykreować program na rzecz zazielenienia miast i doprowadzić do tego, że w urzędach marszałkowskich będą odpowiednie kryteria i wytyczne, które ukrócą proceder +betonozy+" - dodała. (PAP)

nno/ dki/