Konkurs Kraków Bez Barier rozstrzygniętyUM Kraków - 08-12-2015 15:13


Centrum Energetyki AGH i nowe przejście podziemne „Rondo Czyżyńskie” - to miejsca nagrodzone w IX edycji konkursu architektonicznego „Kraków bez barier” 2015. Wyróżnienia w kategorii obiekt użyteczności publicznej przyznano Galerii Europa - Daleki Wschód oraz w kategorii obiekt i przestrzeń zabytkowa - Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.

Celem konkursu jest promowanie budownictwa dostępnego dla wszystkich, w tym w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się, osób z niepełnosprawnością, starszych, rodziców z wózkami.

Na konkurs napłynęło łącznie 10 zgłoszeń. Jury oceniało 10 zgłoszeń, z czego 5 dotyczyły obiektów użyteczności publicznej, 2 przestrzeni publicznej, 1 w kategorii obiekty i przestrzenie zabytkowe oraz 2 w kategorii obiekty mieszkalne - informuje oficjalny portal miejski Krakowa.

W kategorii obiekty użyteczności publicznej nagrodę przyznano Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej Kraków. Obiekt zaprojektowano w Biurze Rozwoju Krakowa, a jego głównymi projektantami byli Ewa Kozioł-Taracha i Sebastian Chwedeczko. Jury doceniło kompleksowe dostosowanie obiektu naukowo-badawczego i dydaktycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo i wzrokowo. Na szczególne podkreślenie zasługuje stała konsultacja z przedstawicielami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH całej fazy projektowej, co pozwoliło na realizację wszystkich udogodnień dla niepełnosprawnych użytkowników obiektu.

W kategorii obiekty użyteczności publicznej wyróżnienie przyznano Galerii Europa – Daleki Wschód. Wykonawcą projektu jest pracownia architektoniczna K. Ingarden & J. Ewy Architekci.

Galeria Europa - Daleki Wschód - jako aneks Muzeum Manggha, jest nową przestrzenią wystawienniczą służącą prezentacji dawnej i współczesnej sztuki europejskiej oraz kultur krajów Azji Południowo-Wschodniej. Obiekt Galerii został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie występują w nim bariery architektoniczne lub techniczne, ograniczające dostępność lub funkcjonalność obiektu. Główne wejście do budynku z drzwiami otwieranymi automatycznie jest dostępne od strony ul. Konopnickiej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez pochylnię umiejscowioną wzdłuż przedpola Muzeum Manggha. Dodatkowo, winda zlokalizowana w garażu dostępnym od ul. Sandomierskiej umożliwia bezpośredni kontakt osoby niepełnosprawnej z salami wystawowymi. W garażu i przy budynku znajdują się specjalnie oznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pozostałe udogodnienia spełniają wymogi dotyczące niepełnosprawnych użytkowników.

W kategorii obiekty i przestrzenie zabytkowe nagrody nie przyznano.

Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. Zostało ono przyznane za zastosowanie rozwiązań, w wyniku czego obiekt został udostępniony dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Montaż dwóch platform przyschodowych umożliwił dostęp dla osób z ograniczeniami ruchowymi do głównego budynku, piwnic oraz północnego tarasu. Ponadto umieszczony na odpowiedniej wysokości dzwonek daje możliwość wezwania obsługi.  Każda z osób pracujących na portierni jest przeszkolona w obsłudze platformy dla osób niepełnosprawnych. W piwnicach wyrównano poziomy podłóg. Zostały przeprowadzone prace modernizacyjne w toaletach budynku głównego oraz piwnicy, dostosowując je dla osób niepełnosprawnych. Rozwiązania wdrożono przy pełnym poszanowaniu zabytkowego charakteru budynku i otoczenia.

W kategorii przestrzeń publiczna nagrodę przyznano:  Przejściu podziemnemu Rondo Czyżyńskie. Przebudowa przejścia podziemnego pod Rondem Czyżyńskim w bardzo dużym stopniu dostosowała je do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami, zastosowano również udogodnienia ponadnormatywne. To przede wszystkim informacje głosowe, dostępne po naciśnięciu przycisku, określające w którym kierunku i na jaką ulicę prowadzi dane wyjście. Przyciski wyposażone są w sygnały naprowadzające. Dojścia do udźwiękowionych i opisanych alfabetem Braille`a  wind wyposażone zostały w pasy naprowadzające, z guzkami dla osób niewidomych. Ponadto samo przejście jest szerokie, bez dodatkowych przeszkód, z bardzo dobrym oświetleniem. Realizacja dodatkowych elementów została poprzedzona  konsultacjami ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Bezpieczeństwo przechodniów zapewnia całodobowy monitoring.

W kategorii obiekty mieszkalne nagrody i wyróżnienia nie przyznano.