Konstrukcja ponad 100-metrowego wiaduktu w Gdańsku już gotowaPAP - 14-04-2021 12:50


Widać już gotową konstrukcję ponad 100-metrowego wiaduktu drogowego do portu w Gdańsku.

"Gotowe są już podpory i zamontowano konstrukcję stalową wiaduktu. Pracownicy wykonują zbrojenie, a następnie będą betonować konstrukcję nośną. W kolejnym etapie przewidziano montowanie niezbędnego wyposażenia wiaduktu. Wzmacniany jest grunt w miejscach, gdzie powstaną wjazdy. Prace obejmują budowę nowej kanalizacji oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i wodno-kanalizacyjnej" - wyjaśnił Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Pociągi jeżdżą już siedmioma nowymi torami na stacji Gdańsk Port Północny oraz nowym torem linii Gdańsk Kanał Kaszubski-Gdańsk Port Północny. Na stacji Gdańsk Port Północny ułożono ponad 25 km nowych torów oraz 81 rozjazdów. Modernizowane są kolejne tory i montowana jest nowa sieć trakcyjna.

Na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa kolejarze prowadzą ruch pociągów z nowej nastawni. Zakończyła się przebudowa toru na szlaku Gdańsk Główny-Gdańsk Zaspa Towarowa. Montowane są następne odcinki torów i słupy sieci trakcyjnej. Przebudowa obejmuje m.in. most na rzece Strzyża. Obok przystanku Gdańsk Stadion Expo, po wzmocnieniu podłoża, układane są tory do ekspozycji taboru. Również na stacji Gdańsk Wiślany wymienione zostały tory. Przebudowywany jest ostatni odcinek linii Gdańsk Zaspa Towarowa-Gdańsk Wiślany.

Wiadukt w ciągu ul. Ku Ujściu powstaje w ramach projektu "Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk".

Celem inwestycji prowadzonej przez PKP PLK jest zapewnienie szybszego przewozu większej ilości towarów do portu. Pociągi z ładunkami będą dłuższe, nawet 740-metrowe i cięższe, o obciążeniu 221 kN na oś. Dzięki nowym urządzeniom systemu sterowania ruchem kolejowym przewóz towarów będzie też sprawniejszy i bezpieczniejszy.

Wartość prac w Gdańsku to ponad 1,1 mld zł netto. Prawie 40 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne z instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) "Łącząc Europę". Zakończenie wszystkich robót zaplanowane jest do końca 2021 r.(PAP)

autor: Robert Pietrzak

rop/ mk/