REKLAMA
PARTNER PORTALU
×

Szukaj w serwisie

Kraków chce przekształcić dawny kamieniołom Libana

  • Autor: PAP
  • 04 sie 2022 15:00
Kraków chce przekształcić dawny kamieniołom Libana
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski sporządził projekt uchwały, aby na terenie dawnego kamieniołomu Libana w Podgórzu powstał użytek ekologiczny, fot. shutterstock

Władze Krakowa chcą, żeby na terenie dawnego kamieniołomu Libana w Podgórzu powstał użytek ekologiczny o powierzchni 15 hektarów. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski sporządził projekt uchwały w tej sprawie, który trafi pod obrady radnych po wakacjach.

REKLAMA

  • W Krakowie powstanie nowy użytek ekologiczny „Kamieniołom Libana”.
  • Obejmie on powierzchnię około 15 hektarów położonych między aleją Powstańców Śląskich, ulicą Swoszowicką, kopcem Krakusa i cmentarzem Podgórskim.

Jak przypomniał w czwartek krakowski magistrat, nowy użytek ekologiczny "Kamieniołom Libana" obejmie obszar położony między aleją Powstańców Śląskich, ulicą Swoszowicką, kopcem Krakusa i cmentarzem Podgórskim. Obejmie on teren dawnego kamieniołomu wapienia, w którym materiał budowlany wydobywano już od XIV w. Nazwa kamieniołomu pochodzi od nazwiska XIX-wiecznego żydowskiego przedsiębiorcy, którego firma eksploatowała ten obszar.

W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano m.in. że celem ustanowienia użytku ekologicznego na terenie kamieniołomu Libana jest ochrona mozaiki ekosystemów samorzutnie wykształconych w dawnym kamieniołomie wapieni, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych ze stanowiskami rzadkich lub chronionych gatunków zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym oraz murawami kserotermicznymi, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania, sezonowego przebywania.

Jednym z najistotniejszych walorów przyrodniczych obszaru kamieniołomu jest różnorodność zbiorowisk roślinnych - roślinności drzewiastej, roślinności siedlisk wodnych, wilgotnych oraz muraw naskalnych będących siedliskiem wielu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt.

Na terenie kamieniołomu Libana i w jego najbliższym sąsiedztwie występuje łącznie 286 gatunków roślin naczyniowych, a także blisko 40 rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. Dużą wartość przyrodniczą posiadają również występujące tam naturalne i antropogeniczne składniki przyrody nieożywionej: skały, formy powierzchni terenu, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne wraz z procesami, które je tworzą i modyfikują.

Na zachowanie zasługują także częściowo zasiedlone w wyniku wtórnej sukcesji roślinnej obiekty dziedzictwa górniczego, elementy wyrobiska i zwałowisko, ślady technik odspajania skały oraz zabudowania poprzemysłowe.

Podobał się artykuł? Podziel się!


Rekomendowane dla Ciebie