Które z pomorskich zabytków dostaną dotacje?PAP - 06-04-2016 10:39


Gospodarze 28 zabytków otrzymali tegoroczne dotacje pomorskiego konserwatora zabytków. Środki przeznaczono głównie na prace przy obiektach sakralnych, ale też te zaplanowane w parku w Sulminie, Baszcie Białej w Gdańsku czy wieży ciśnień w Miechucinie.

Jak poinformował rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) w Gdańsku Marcin Tymiński, łączna wysokość dotacji wyniosła w tym roku prawie 657 tys. zł, z czego 190 tys. przeznaczono na prace przy zabytkach ruchomych, a prawie 467 tys. zł - na zabytki nieruchome.

Rzecznik przyznał, że kwoty te są skromne, "ale w tym wypadku każda przysłowiowa złotówka się liczy".

Tymiński dodał też, że o środki z WUOZ ubiegało się w tym roku niemal 50 podmiotów, ale wiele wniosków odpadło już na etapie weryfikacji formalnej, a inne - z różnych względów, odrzuciła komisja, która oceniała zgłoszone projekty.

Wśród 17 obiektów nieruchomych, gospodarzom których przyznano dotacje, znalazły się dwa, które otrzymały najwyższe dotacje - po 50 tys. zł. Z tych środków opiekujący się Basztą Białą w Gdańsku Klub Wysokogórski Trójmiasto chce wykonać konserwację ceglanych murów i tynków zewnętrznych, stolarki i elementów drewnianych oraz stalowych. Z kolei gospodarze kaplicy p.w. Św. Trójcy w Grabinach Zameczku chcą wyremontować wnętrze tego pomieszczenia.

Dotacje w wysokości 40 tys. zł otrzymali z kolei wspólnota mieszkaniowa, która chce przeprowadzić prace konserwatorskie elewacji Bramy Chlebnickiej w Gdańsku oraz gdański klasztor karmelitów, który chce w swoich obiektach przeprowadzić inwentaryzację i inne badania.

Wśród beneficjentów dotacji znaleźli się też gospodarze gotyckich kościołów w: Lignowach Szlacheckich (chcą przeprowadzić konserwację elewacji wieży), p.w. św. Barbary w Krzyżanowie (myślą o remoncie dachu) oraz p.w. św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie (chcą przeprowadzić prace konserwatorskie przy posadzce).

Z dotacji od konserwatora zabytków skorzystają też m.in. gospodarze kościołów: p.w. św. Mikołaja w Żelichowie (przewidziano prace konserwatorskie przy elewacji północnej podstawy wieży), p.w. Bł. Michała Kozala w Ryjewie (remont wieży), p.w. Bożego Ciała w Gdańsku (opracowanie projektu prac konserwatorskich) oraz p.w. Trójcy Św. w Kościelnej Jani (inwentaryzacja i badania).

Dzięki dotacjom przeprowadzone zostaną także prace konserwatorskie przy: elewacjach dawnego spichlerza zbożowego w zespole zabudowań Zakładów Mięsnych w Gdańsku, wieży ciśnień w Miechucinie oraz portalu kamiennym sieni kamienicy przy ul. Piwnej 50/51 w Gdańsku. Gmina Żukowo otrzymała też niewielką sumę na projekt rewaloryzacji i adaptacji parku podworskiego w Sulminie.

Dotacje na zabytki ruchome otrzymali w tym roku gospodarze 11 obiektów i były to wyłącznie obiekty sakralne. Ze środków tych zostaną przeprowadzone prace przy ołtarzach głównych w kościołach: pw. Św. Jakuba w Kłodawie Gdańskiej, pw. Św. Piotra i Pawła w Pucku i pw. Św. Jakuba w Tui, a także przy rzeźbach stanowiących wyposażenie kościołów: Św. Wojciecha w Kielnie, pw. Św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich i pw. Św. Mikołaja w Królewie.

W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie zaplanowano z kolei prace przy malowidle na płótnie, w klasztorze pocysterskim w Gdańsku Oliwie - prace przy obrazie "Przeniesienie Arki Przymierza do Jerozolimy", a w kościele pw. Św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie - przy epitafium Augustyna Milde i jego żony.

Kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole doczeka się z kolei konserwacji empory, konfesjonału i ławy, a w kościele klasztornym pw. Świętej Trójcy w Gdańsku wykonane zostaną prace konserwatorskie przy dwóch trumnach, kartuszach i szatach trumiennych.