Ławki do chwilowego odpoczynku, czyli spoczniki. To nowe meble miejskie WarszawyZarząd Zieleni m.st. Warszawy - 22-09-2020 13:54


Spocznik, czyli ławka do odpoczynku na stojąco to nowo projektowany element systemu warszawskich mebli miejskich.

Forma w założeniu nawiązuje do Ławki Warszawskiej i jest spójna z innymi elementami umeblowania miejskiej przestrzeni. Istotnym aspektem meblowania miasta jest partycypacja społeczna na etapie tworzenia form elementów planowanych do wprowadzania w przestrzeni publicznej. Proces projektowania i montażu Ławek Warszawskich zainicjował Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – zamontowano już niemal 700 mebli miejskich w kilku wariantach.

Dwa nowe spoczniki można zobaczyć na Placu Wilsona, przy przejściu dla pieszych przez ulicę Mickiewicza – to realizacja projektu z BO nr 904 na rok 2020 „Ławeczka do czekania na zielone światło”. Pierwotnie projekt zakładał montaż dwóch klasycznych ławek bez oparcia, jednakże w opinii Wydziału Dostępności Biura Pomocy i Projektów Społecznych tego typu ławki nie zmniejszyłyby trudności osób starszych i mniej sprawnych w oczekiwaniu na zielone światło po obu stronach wspomnianego przejścia.

Ponadto zamontowano 10 spoczników na terenie Parku Mirowskiego – w ramach realizacji projektu z BO „Ławki podpórki dla seniorów” oraz 3 sztuki na terenie dzielnicy Mokotów – przy ul. Domaniewskiej, Madalińskiego oraz Wołoskiej.

Lokalizacje zostały wskazane podczas spacerów badawczych zorganizowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.