Łódź chce być gospodarzem Expo 2022. Międzynarodowa promocja już ruszyłaPAP - 30-08-2016 09:16


Wystartowała międzynarodowa promocja Łodzi jako gospodarza tzw. małego Expo 2022. Polska planuje złożyć komplet oficjalnych dokumentów aplikacyjnych w Międzynarodowym Biurze Wystaw w Paryżu pod koniec listopada tego roku.

Pawilony wystawiennicze, apartamentowce, tereny rekreacyjne oraz infrastruktura kolejowa i drogowa – to wszystko powstać ma w centrum Łodzi po przyznaniu Polsce prawa do organizacji tzw. małego Expo 2022.

Szacuje się, że tylko 30 proc. obiektów będzie miało charakter tymczasowy, reszta po wystawie przekształcona zostanie na cele biurowe, mieszkaniowe czy usługowe i tworzyć będzie Nowe Centrum Łodzi - zapowiada prezydent miasta Hanna Zdanowska.

Polska planuje złożyć komplet oficjalnych dokumentów aplikacyjnych w Międzynarodowym Biurze Wystaw (BIE) w Paryżu pod koniec listopada tego roku.

Kandydaturę Łodzi do organizacji w 2022 r. International Expo, czyli tzw. małego Expo, zgłosili w połowie czerwca w BIE wicepremier, minister kultury Piotr Gliński i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. International Expo są organizowane między wystawami światowymi i mają tematykę ograniczoną do jednego konkretnego problemu. Tematem wiodącym łódzkiej wystawy ma być kompleksowa rewitalizacja obszarów miejskich, a hasłem przewodnim - "City Re:Invented".

Łódź jest obecnie jedynym oficjalnym kandydatem do Expo 2022; potencjalni konkurenci mają czas na zgłoszenie się do 15 grudnia tego roku. "Złożyliśmy tę deklarację jako pierwsi, w związku z tym to my wyznaczyliśmy termin zgłoszeń dla ewentualnych konkurentów. Przed nami teraz oczekiwanie, czy zgłoszą się kolejne rządy, bo od tego tak naprawdę będzie zależała też promocja tej imprezy i pozyskiwanie głosów" - powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Kluczowe dla powodzenia projektu jest pozyskanie głosów 169 krajów członkowskich Międzynarodowego Biura Wystaw, które przyznaje prawa do organizacji wystaw i nadzoruje ich przygotowania. Aby uzyskać prawo do organizacji Expo 2022 potrzebnych będzie 50 proc. głosów plus jeden.

Komitet Sterujący ds. Expo 2022 przyjął niedawno założenia promocji wystawy. Powołane zostały też dwie grupy robocze - ds. projektów infrastruktury transportowej oraz ds. działań promocyjnych. Pełnomocnikiem rządu ds. międzynarodowej wystawy Expo 2022 w Łodzi został wiceminister rozwoju Radosław Domagalski. Do niego będzie należało m.in. koordynowanie działań mających na celu uzyskanie przez Polskę i Łódź prawa do organizacji wystawy, a także opracowanie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o Expo, współpraca z władzami Łodzi i innymi zainteresowanymi podmiotami oraz reprezentowanie rządu w kontaktach z BIE w Paryżu.

Obecnie trwają prace związane ze złożeniem ostatecznego wniosku aplikacyjnego. Jak zapowiada Zdanowska, stanie się to w listopadzie.

Ruszyła też międzynarodowa promocja polegająca na budowaniu poparcia wśród członków BIE. Zdaniem prezydent Łodzi bardzo dużo będzie zależało od rozmów bilateralnych prowadzonych przede wszystkim przez służby MSZ, a także innych resortów, na czele z ministerstwem rozwoju. Łódź także włącza się do tych działań - przez kilka miesięcy nieoficjalnie lobbowała za swoją kandydaturą, a obecnie - po zgłoszeniu kandydatury - już oficjalnie ją promuje.

"My ze swojej strony włączamy się jako samorząd do wszystkich misji, delegacji, tam, gdzie jesteśmy dopraszani, prowadzimy też swoją marszrutę, mamy bardzo dobry kontakt z dużą liczbą ambasad, które już zadeklarowały współpracę. Mamy już kalendarz naszych wizyt w poszczególnych ambasadach, gdzie będą spotkania informujące, promujące" - wyliczała Zdanowska. Jak zaznaczyła, kandydatura Łodzi była promowana m.in. podczas niedawnej wizyty prezydenta Kazachstanu w Polsce.

Jeśli Polska uzyska prawo do organizacji Expo 2022, to wystawa w Łodzi będzie wyjątkowa, ponieważ nie będzie budowana od podstaw na obrzeżach miasta, lecz zostanie ulokowana w ścisłym jego centrum. Teren wystawy wskazywany we wniosku aplikacyjnym to niemal 27 ha tzw. Nowego Centrum Łodzi - są to tereny pokolejowe i okalające dworzec Łódź Fabryczna, między ulicami: Kilińskiego i Kopcińskiego oraz Tuwima i Narutowicza.

"Uzyskaliśmy unikalną szansę, prowadząc olbrzymi projekt dotyczący Nowego Centrum związany z przebudową dworca Łódź Fabryczna i odzyskaniem terenów pokolejowych. W ten sposób otworzyła się przed nami możliwość zorganizowania wystawy Expo w ścisłym centrum miasta" - dodała prezydent Łodzi.

Jak podkreśliła, starano się dobrać teren tak, aby nie budził emocji również pod względem prawnym i w większości są to działki należące do miasta bądź Skarbu Państwa. Prezydent dodała, że potencjalna organizacja Expo w Łodzi cieszy się dużą aprobatą i przyzwoleniem społecznym.

Na terenie wystawy powstać mają pawilony ekspozycyjne i apartamentowce, w których będą mieszkali wystawcy i obsługa. Będą też parki, tereny rekreacyjne, strefy gastronomiczne i bezpieczeństwa. Cały teren będzie wydzielony i na czas wystawy ogrodzony. Powstanie też infrastruktura transportowa konieczna do obsłużenia Expo.

Jak podkreśliła prezydent, w założeniach cały teren i większość obiektów zrealizowanych w ramach wystawy w Łodzi zostanie "przywrócona miastu do normalnego funkcjonowania". Według niej tylko ok. 30 proc. obiektów ma mieć charakter tymczasowy, a większość zostanie zaprojektowana tak, żeby po wystawie "miały swoje drugie życie". Pawilony wystawiennicze, apartamenty dla obsługi czy infrastruktura związana z bezpieczeństwem i spędzaniem wolnego czasu po zakończeniu Expo stosunkowo niedużym kosztem mają zostać przekształcone na biura, mieszkania, punkty o charakterze usługowym czy handlowym.

Projekt przewiduje, że powołana do jego realizacji spółka zajmie się później komercjalizacją obiektów, aby odzyskać zainwestowane fundusze.

Wicepremier Gliński poinformował na początku sierpnia, że według wstępnego planu, który będzie weryfikowany przez pełnomocnika rządu ds. Expo, szacunkowy koszt wystawy wraz ze wszystkimi inwestycjami do 2022 roku wyniesie do 8 mld zł.

W tej kwocie mieści się także budowa tunelu kolejowego między dworcami Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska, którego koszt szacowany jest na 1,75 mld zł, a który powstać ma niezależnie od przyznania organizacji wystawy.

Jeśli Polska uzyska prawo do organizacji Expo, to - według studium wykonalności przygotowanego przez Deloitte - w 2022 r. Łódź w ciągu trzech miesięcy trwania wystawy odwiedzić może ponad 8 mln gości. Przewiduje się, że może ją zwiedzać dziennie nawet 100 tys. osób.

Zgromadzenie Ogólne BIE wybierze gospodarza wystawy Expo 2022 w listopadzie 2017 r.