Łódź niezadowolona z rewitalizacji parku Sienkiewicza. Kontrakt z wykonawcą zerwanyUM Łódź - 17-06-2020 10:43


Władze Łodzi zrywają kontrakt z wykonawcą remontu parku im. Henryka Sienkiewicza i ogłaszają kolejny przetarg na wykonawcę. Jakie poprawki trzeba wykonać w śródmiejskim parku?

- Nie zgadzamy się na bylejakość. Z winy wykonawcy – firmy KTU – Zieleń, odstąpiliśmy od umowy na rewaloryzację parku Sienkiewicza. Prace nie zostały zakończone i z kontraktu na kwotę 9,5 mln złotych potrącimy 2 miliony złotych kar – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Firma KTU miała wykonać na terenie parku im. H. Sienkiewicza gruntowną rewaloryzację całego zabytkowego założenia parkowego. Zakres prac obejmował m.in.: budowę układu komunikacyjnego z alejkami o nawierzchni granitowej oraz mineralnej, remont konserwatorki fontanny, wykonanie dwóch placów zabaw, montaż małej architektury (ławki, kosze, zegar słoneczny, urządzenia multimedialne), a także przebudowę ogrodzeń zewnętrznych, wykonanie nasadzeń roślinnych (drzewa, krzewy i byliny), założenie trawników, budowę oświetlenia oraz wykonanie sytemu nawadniającego - podaje oficjalny portal miejski Łodzi.

- Niewykonane zostały prace pielęgnacyjne na nowo założonych rabatach, brakuje nasadzeń zieleni niskiej. Łącznie brakuje prawie 780 sztuk krzewów na powierzchni prawie 400 mkw.  Ale to nie wszystko, nie przeprowadzono również renowacji elementów małej architektury, brakuje tablic informacyjnych - dodaje Justyna Krakowiak, Wydział Architektury i Zieleni ZIM.

Teraz Łódź poszuka nowej firmy, która dokończy remont parku. – Miasto ma zagwarantowane środki na dokończenie tej inwestycji. W ciągu 30 dni  ogłosimy przetarg na kolejnego wykonawcę – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi