Łódzki Panel Obywatelski wskaże proekologiczne działania w ŁodziUM Łódź - 16-10-2019 13:21


Trwają pracę nad pierwszym Łódzkim Panelem Obywatelskim, którego priorytetem będzie kształtowanie miejskiej zieleni oraz zapobieganie skutkom suszy w mieście. W grudnia br. ruszy nabór na panelistów. Zgłaszać się będzie mógł każdy mieszkaniec Łodzi, który ukończył 15. rok życia. Spośród kandydatów, wybranych zostanie 67 osób, które realizować będą założenia panelu.

- To będzie najwyższy poziom partycypacji między samorządem a obywatelami. Łódzki Panel Obywatelski ma odpowiadać na najistotniejsze zagadnienia i wyzwania, jakie stoją przed Łodzią w kontekście miejskiej zieleni i proekologicznych działań Łodzi - powiedział Paweł Jędrachowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Nowych Narzędzi Partycypacji Społecznej.

- Jesteśmy w trakcie przygotowywania działania Łódzkiego Panelu Obywatelskiego. Według harmonogramu, po naborze na panelistów, w styczniu przyszłego roku rozpoczniemy konsultacje, dotyczące zieleni w mieście. Następnie, od lutego 2020 roku rozpoczniemy cykl pięciu spotkań edukacyjnych. Pierwsze rekomendacje panelistów powinny pojawić się w kwietniu przyszłego roku - powiedziała Katarzyna Dyzio, zastępca dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ.

Operatorem Łódzkiego Panelu Obywatelskiego zostanie organizacja pozarządowa. Fundusze na działania panelu pochodzić będą z budżetu miasta. Ich przewidywana kwota to maksimum 200 tysięcy złotych.