Lublin: Błonia pod Zamkiem w nowej odsłonieUM Lublin - 18-01-2017 09:47


Nowoczesny park miejski z placami do spotkań, strefami aktywności i miejscami do relaksu w formie łąk kwietnych i zielonych przestrzeni. To Garden Concept opracował koncepcję zagospodarowania Błoni pod Zamkiem.

Projekt lubelskich architektów, który w 2015 r. zajął II miejsce w konkursie miasta obejmował obszar  ok. 40 ha. Aktualny teren opracowania - około 4 ha od Wzgórza Zamkowego do targu pod Zamkiem stanowi zaledwie wycinek pracy konkursowej. Z prac koncepcyjnych wykluczono teren parkingu, a także działkę prywatną, znajdującą się w centrum opracowywanego  obszaru. To wymusiło modyfikacje i rezygnację z części założeń koncepcji konkursowej, w tym ze stawu w centralnej części Błoni - informuje oficjalny portal miejski Lublina.

Koncepcja wyróżnia strefy komunikacji (sieć alejek), miejsca spotkań (place), strefy relaksu  (otwarte murawy, łąki kwietne) i strefy aktywności (strefa gier, zabaw i ćwiczeń). Przestrzeń na co dzień ma być miejscem wypoczynku, natomiast kilka razy w roku będzie zmieniać się w miejsce wydarzeń kulturalnych. Dużą rolę w koncepcji odgrywa zieleń, która kształtuje przestrzeń i tworzy klimat przyjazny do wypoczynku, dlatego zdecydowano się zachować większość z istniejącego drzewostanu.

Jednym z wątków projektowanej przestrzeni jest nawiązanie do historii miejsca, a więc do istniejącej tu niegdyś dzielnicy żydowskiej. Zaproponowano symboliczne zaznaczenie przebiegu ul. Krawieckiej (z płyt kamiennych tworzących ślad dawnej ulicy), rekonstrukcję dawnej studni w miejscu jej historycznej lokalizacji oraz umieszczenie w przestrzeni parku kilku pionowych przeszklonych obiektów fotograficznych (z archiwalnymi zdjęciami umieszczonymi w miejscach ich prawdopodobnego wykonania, dające efekt nałożenia obrazu historycznego na współczesny) - podaje oficjalny portal miejski Lublina.

Architekci proponują, zamiast stawu, duże połacie traw ozdobnych, które falując na wietrze mają przypominać otwarty akwen (łany traw przecinają dwie poprowadzone tuż nad ziemią drewniane kładki). Na Błoniach zaplanowano także przestrzeń do piknikowania, strefy łąk kwietnych jako alternatywę dla trawników oraz zachowanie przestrzeni otwartej, umożliwiającej organizację imprez plenerowych.