Miejski Program Rewitalizacji Krakowa - można zgłaszać projektykrakow.pl - 13-10-2017 14:33


Ruszył nabór uzupełniający projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Jego celem jest uzupełnienie listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych o projekty zlokalizowane na terenach poprzemysłowych - podaje portal krakow.pl.

Fiszki projektowe można składać elektronicznie lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta Krakowa do 26 października.

Termin naboru w ramach RPO WM 2014-2020 dla rewitalizacji terenów poprzemysłowych to grudzień 2017 r.