Mieszkańcy Katowic złożyli 128 wniosków do "zielonego budżetu"PAP - 17-06-2020 09:16


128 wniosków do „zielonego budżetu”, czyli puli budżetu obywatelskiego wydzielonej wyłącznie na cele związane z miejską przyrodą i ekologią, złożyli w pierwszym takim naborze mieszkańcy Katowic. Pod tym kątem wydane mają zostać 3 mln zł (cały budżet obywatelski to ponad 30 mln zł).

Miasto zastrzega, że wprowadzony w tym roku "zielony budżet" jest podobny do budżetu obywatelskiego na etapie zgłaszania wniosków i ich weryfikacji, ostatecznie przybierając jednak formę konsultacji społecznych. Jego środki mogą zostać przeznaczone na: sadzenie drzew i krzewów, rewitalizację małych skwerów, tworzenie łąk kwietnych czy warsztaty edukacyjne w zakresie przyrody i ekologii.

W poniedziałek katowicki samorząd przekazał, że w trwającym ponad miesiąc naborze, od 1 kwietnia do 14 maja, do zielonego budżetu wpłynęło 128 wniosków, na łączną kwotę ponad 6 mln zł. Wśród wszystkich zgłoszeń znalazło się 25 projektów ogólnomiejskich; najwięcej projektów lokalnych dotyczy śródmieścia - 14.

"Przeważająca liczba wniosków dotyczy urozmaicenia zieleni miejskiej poprzez nowe nasadzenia krzewów i drzew (także owocowych), ale też tworzenia łąk kwietnych, zakupy kwietników, stawiania żywopłotów czy rewitalizacji i pielęgnacji terenów trawiastych" - powiedział cytowany w informacji magistratu naczelnik jego wydziału komunikacji społecznej Maciej Stachura.

Część projektów dotyczy wsparcia dla zwierząt. To m.in.: zakupy budek lęgowych dla ptaków, stworzenie pszczelich pasiek i tzw. hoteli dla owadów zapylających. Inne projekty mają charakter edukacyjny. Kolejne pomysły to np. zakupy poidełek z wodą pitną dla placówek oświatowych czy zakup tomografu dźwiękowego do bezinwazyjnego badania stanu drzew.

Spośród 128 złożonych wniosków, 117 przeszło pomyślnie przez weryfikację formalną i trafiło do analizy merytorycznej. Po niej zespół oceniający wskaże do realizacji projekty, które najlepiej wpiszą się w założenia zielonego budżetu i będą miały największy wpływ na poprawę środowiska. Lista zadań do realizacji na 2021 r. ma być gotowa do końca września tego roku.

Do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, z pulą ponad 30 mln zł, mieszkańcy Katowic złożyli 415 wniosków na prawie 90 mln zł. Przyszłoroczny budżet - wobec epidemii - powróci do wartości z 2018 r.; wyniesie 20 mln zł.