Mieszkańcy Sopotu chcą więcej miejsc wypoczynku i rekreacjiPAP - 07-09-2020 13:19


W Sopocie rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach 10. edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mają do wyboru 99 zakwalifikowanych propozycji - zarówno dzielnicowych, jak i ogólnomiejskich.  Wiele zakwalifikowanych projektów dotyczy utworzenia nowych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zagospodarowania terenów zielonych, ekologii, ochrony środowiska.

Sopot był pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się oddać część swoich funduszy do dyspozycji mieszkańców. Kurort wprowadził budżet obywatelski w 2011 r., choć nie obyło się to bez oporów ówczesnych władz. Pomysł przeforsowała tutaj nieformalna grupa mieszkańców skupiona w Sopockiej Inicjatywie Rozwojowej, która przy okazji wyborów samorządowych w 2010 r. przekonała do tej idei grupę świeżo wybranych radnych, a ci przegłosowali odpowiednie uchwały. W tym roku przedsięwzięcie organizowane jest już po raz dziesiąty.

Podobnie jak w ubiegłych latach, na realizację zwycięskich projektów miasto przeznaczy łącznie 4 mln zł - 2 mln na zadania ogólnomiejskie i 2 mln na inicjatywy lokalne realizowane w czterech okręgach konsultacyjnych.

W sopockim budżecie obywatelskim głosować może każdy mieszkaniec nadmorskiego kurortu. Głosowanie możliwe jest na stronie internetowej (www.sopot.pl/bosopot) lub w mobilnych punktach, które będą pojawiały się w przestrzeni miejskiej np. przy większych punktach handlowych, na Sopockim Rynku, na osiedlach, podczas pikników sąsiedzkich, na koncercie dla mieszkańców i miejskich wydarzeniach kulturalnych. Głos można zostawić również w specjalnej skrzynce, która przez całą dobę będzie dostępna przed urzędem miasta.

"Nowością w tegorocznym głosowaniu jest to, że oprócz 5 głosów na liście projektów ogólnomiejskich można oddać głos na 5 projektów ze wszystkich 4 list lokalnych, to znaczy, że można oddać swój głos w każdym okręgu, niekoniecznie tylko w tym, w którym się mieszka" - wyjaśnia Katarzyna Alesionek z Urzędu Miejskiego w Sopocie.

Dodatkowo, głosujący mają prawo wyrazić negatywną opinię na temat jednego zadania z listy zadań ogólnomiejskich oraz z listy zadań lokalnych.

W sumie do sopockiego budżetu partycypacyjnego na 2021 rok zgłoszono 176 projektów. Jak poinformowała Katarzyna Alesionek, pozytywną weryfikację przeszły 103 proponowane inicjatywy. "Niektóre pomysły były bardzo podobne, więc po ich połączeniu na kartach do głosowania znalazło się w sumie 99 projektów, w tym 37 ogólnomiejskich i 62 lokalne" - dodała urzędniczka.

Wiele zakwalifikowanych projektów dotyczy utworzenia nowych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zagospodarowania terenów zielonych, ekologii, ochrony środowiska. Proponowane jest m.in. założenie kolejnych łąk kwietnych w mieście, ustawienie 100 nowych koszy na śmieci, usytuowanie przy wejściach na sopockie plaże tablic informacyjnych na temat fok i morświnów.

Jeden z pomysłów polega na umiejscowieniu 30 uli w sopockich lasach w celu zwiększenia bioróżnorodności gatunkowej roślin. W ramach zadania przewidziano też warsztaty oraz opracowanie materiałów edukacyjnych. Inny dotyczy ustawienia dwóch "kaczkomatów" - automatów z karmą odpowiednią dla ptaków bytujących w okolicy sopockiego molo - łabędzi, kaczek, łysek, mew. Stanowi on kolejny etap programu edukacyjnego #nieschlebiajmi na temat szkodliwości dokarmiania ptaków chlebem.

Kilka kolejnych projektów dotyczy budowy lub modernizacji ulic, chodników, budynków, przestrzeni miejskich, np. remontu schodków na wysokości al. Niepodległości, naprawy zabytkowego muru na cmentarzu komunalnym, rewitalizacji Sopockiej Harcówki, odbudowy Altany Kollatha z poszerzeniem małej infrastruktury.

Wśród inicjatyw są m.in. zajęcia karate dla wszystkich mieszkańców, warsztaty komputerowe dla seniorów, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy z ratownikami sopockiego WOPR, nowa karetka dla Pogotowia Ratunkowego, organizacja zajęć gimnastyki i rehabilitacji kręgosłupa.

Do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono też zajęcia coachingowe dla dzieci i młodzieży oraz projekt "Psychoanaliza snów mieszkańców Sopotu", który zakłada cykl 10 wykładów przeprowadzonych przez psychoterapeutkę zajmującą się na co dzień badaniem snów. Po każdym wykładzie odbędzie się część warsztatowa, w czasie której będzie można się nauczyć m.in. analizowania snów. Dla chętnych możliwe będą indywidualne konsultacje w kwestiach dotyczących snu i śnienia.

Wśród propozycji są także działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Sopocian, np. poprzez instalację monitoringu.

W czasie głosowania odbędą się pikniki sąsiedzkie oraz duży piknik ekologiczny na Sopockim Rynku. Będą one okazją do spotkań i rozmowy na temat zgłoszonych projektów, przekonywania mieszkańców kurortu do swoich pomysłów. Magistrat zastrzega jednak, że w przypadku, gdy liczba zachorowań w Sopocie zdecyduje o zakwalifikowaniu gminy do strefy żółtej bądź czerwonej, pikniki zostaną automatycznie odwołane.

Głosowanie potrwa do 21 września. Ogłoszenie wyników przez Komisję Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami i przedstawienie ich prezydentowi miasta powinno nastąpić do 30 września 2020r.

Więcej informacji, listę wszystkich zakwalifikowanych wniosków i formularz do głosowania można znaleźć na stronie: https://sopot.budzet-obywatelski.org/

Pierwszym miastem na świecie, którego mieszkańcy zaczęli decydować o tym, jak wydać część miejskiego budżetu było brazylijskie Porte Alegre. Po raz pierwszy budżet nazwany partycypacyjnym, wprowadzono tam w 1989 r. Od tego czasu idea rozprzestrzeniła się w wielu miastach w Ameryce Północnej i Południowej, Europie oraz Azji.