Mieszkańcy Sopotu wskażą lokalizacje łąk kwietnychwww.sopot.pl - 24-08-2020 11:45


Mieszkańcy Sopotu mogą wskazać lokalizacje strona Urzędu Miasta Sopotu, www.sopot.pl. Proponowane lokalizacje można wysłać mailem.

W przyszłym roku w Sopocie takich miejsc, jak łąki kwietne i pszczele użytki miododajne może być ponad dwadzieścia. Już teraz zajmują one przestrzeń ok. 900 m kw. Największa z nich ma aż 800 m kw. powierzchni i funkcjonuje jako pas zieleni pomiędzy jezdnią w stronę Gdyni a chodnikiem. Posadzone zostały tam lipy, następnie została rozścielona ziemia żyzna i wysiano nasiona łąki kwietnej.

– Łąki kwietne to konieczność, a nie moda. Prócz pięknego, naturalnego wyglądu, działają antysmogowo – przekonuje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. – Porastające je rośliny o wiele lepiej wyłapują pyły pochodzące ze spalin, aniżeli trawy. Dzięki dłuższym i bardziej rozbudowanym korzeniom gromadzą i zatrzymują wodę opadową w glebie, przez co przeciwdziałają powodziom i zalewaniu dróg. A przede wszystkim pięknie wyglądają – dodaje wiceprezydent Skwierawski.

Propozycje lokalizacji nowych łąk kwietnych w Sopocie można wysyłać na adres lakikwietne@zdiz.sopot.pl.