Milion złotych dotacji na remonty kamienic w KaliszuPAP - 03-09-2020 15:40


Milion złotych dotacji przeznacza samorząd Kalisza na remonty kamienic w specjalnej strefie rewitalizacji. Wnioski należy składać do 30 września – poinformowało biuro prasowe magistratu.

Prezydent Kalisza ogłosił nabór wniosków o udzielenie w 2021 r. dotacji z budżetu miasta na wykonanie robót budowlanych polegających na pracach remontowych nieruchomości w specjalnej strefie rewitalizacji.

Na ten cel w budżecie miasta zaplanowano milion złotych. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie robót.

O dotację mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści kamienic przy ulicach: al. Wojska Polskiego, Poznańska, Harcerska, Nowy Świat, Szlak Bursztynowy, Rzeka Prosna, Kanał Bernardyński, Ciepła, Winiarska, Warszawska i Gen. Wł. Sikorskiego.

Dotacje mogą być udzielane na działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Kalisza. Jego celem jest kompleksowa przestrzenna przemiana najbardziej zdegradowanych obszarów miasta.

Wnioski należy składać do 30 września.