Miliony na renowację i konserwację zabytków na PodlasiuPAP - 30-01-2020 16:05


Właściciele zabytków z województwa podlaskiego mogą ubiegać się o dotację na ich renowację i konserwację. Zarząd województwa ogłosił w czwartek konkurs, do podziału są 2 mln zł.

To rekordowy budżet przeznaczony na renowację zabytków w historii samorządu województwa podlaskiego - powiedziała w czwartek PAP rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego Izabela Smaczna-Jórczykowska.

Zwiększenie środków zapowiadały już w ubiegłym roku, kiedy budżet tego konkursu wynosił 1 mln zł, władze województwa, bo - jak podkreślano - potrzeby w tym zakresie są duże.

Nabór wniosków potrwa do 1 marca - poinformowano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego. O dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Pieniądze można pozyskać m.in. na sporządzenie ekspertyz technicznych, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, wykonanie projektu budowlanego, zabezpieczenie zabytku, odnowienie lub wymiana stolarki okiennej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej czy np. na działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 proc. nakładów na prace przy zabytku; dotacja nie może przekroczyć 100 tys. zł. Jak zapisano w ogłoszeniu konkursowym, jeśli "zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych albo, gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku" dotacja może być udzielona w wysokości do 100 proc.

Jeden wnioskodawca - jak napisano w ogłoszeniu konkursowym - może wystąpić z kilkoma wnioskami na różne zadania w obrębie tego samego obiektu zabytkowego, a także o dotacje dla więcej niż jednego zabytku.

Właściciele, zainteresowani dotacjami, powinni uzupełnić wnioski przez stronę www.witkac.pl.