Miliony na rewitalizację obszarów zdegradowanych na Śląsku. Które projekty z dofinansowaniem?PAP - 03-02-2020 11:56


Odnowienie nieczynnego ośrodka rekreacyjnego w Żorach, zagospodarowanie bulwarów Odry w Raciborzu czy prace w części zabytkowego parku w Jastrzębiu-Zdroju – to niektóre projekty dofinansowane w woj. śląskim funduszami na rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Konkurs ten - o początkowym budżecie 24,1 mln zł - przeprowadzono dla subregionu zachodniego woj. śląskiego w ramach tzw. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabór do czwartego konkursu RPO w tym zakresie trwał od końca kwietnia ub. roku do końca czerwca. Zarejestrowano 11 projektów, do dofinansowania wybrano 7. Jak przekazał w piątek rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego Sławomir Gruszka, środki - łącznie blisko 28 mln zł - trafią do Żor, Rybnika, Raciborza, Krzyżanowic, Jastrzębia-Zdroju i Rydułtów.

Dotację otrzyma m.in. projekt pn. "Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców" za 7,2 mln zł (w tym 4,1 mln zł dotacji z RPO). Chodzi o odnowienie nieczynnego pokopalnianego ośrodka rekreacyjno-sportowego. Odnowione zostaną tam kąpielisko, korty i boiska - wraz z istniejącymi budynkami i zielenią. Zaplanowane na ponad rok prace mają ruszyć wiosną 2021 r.

Racibórz zamierza zagospodarować bulwary na lewym brzegu Odry (za 3,7 mln zł, w tym 2,7 mln zł z RPO). Planowane są: budowa chodników i dróg rowerowych, wykonanie schodów terenowych i wymiana schodów z Placu Mostowego, a także montaż oświetlenia i innej infrastruktury.

Gmina Krzyżanowice chce za 1,4 mln zł zmodernizować swój rynek (przy dotacji 1,1 mln zł) - m.in. porządkując układ komunikacyjny, budując fontannę i zagospodarowując pozostałą część placu.

Jastrzębie-Zdrój otrzymało dotację na rewitalizację kolejnej części zabytkowego Parku Zdrojowego (za 13,5 mln zł, wsparcie z RPO to 10,7 mln zł). Obecnym projektem objęto istniejącą promenadę, część ścieżek, plac główny, zabytkową muszlę koncertową - wraz z nowym oświetleniem i uporządkowaniem zieleni.

Rydułtowy dostały 1,5 mln zł dotacji do drugiej części inwestycji przy zbiorniku Machnikowiec (za 1,7 mln zł). W ub. roku wykonano prace nad samym zbiornikiem. Teraz ma powstać tam nowy budynek i szereg elementów infrastruktury, jak punkt widokowy, widownia w starym amfiteatrze, schody, ścieżki czy oświetlenie.

Rybnik otrzyma ponad 5,6 mln zł dotacji do szacowanego na 6,6 mln zł zagospodarowania terenu przy zabytkowej kopalni Ignacy w dzielnicy Niewiadom (powstać tam ma m.in. industrialny plac zabaw). 2,6 mln zł dofinansowania trafi do rybnickiej spółdzielni mieszkaniowej Centrum - pod kątem oszacowanego na 3,1 mln zł projektu rewitalizacji terenu kolonii robotniczej byłej kopalni Donnersmarck w dzielnicy Chwałowice.